Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 12 lutego 2016r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian (z załącznikiem nr 1 do tabeli) w stosunku do poprzedniej wersji 1.9 oraz aktualną wersję dokumentu (1.10)  wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.10 z dnia 12 lutego 2016 (4.5 MB)

Tabela zmian do Uchwały ZWW ws. zmiany Szczeg.opisu osi priorytetowych WRPO 2014+ (170.4 KB)

Zał. nr 1 do tabeli zmian dot. Szczegół. opisu osi priorytetowych (139.3 KB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (113.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (419.7 KB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (2 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS (889.8 KB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (277.1 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (341.3 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF