Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 25 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.10 oraz aktualną wersję dokumentu (1.11) wraz z załącznikami.

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.11 z dnia 25 lutego 2016 (3.4 MB)

Tabela zmian (57.3 KB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (322.5 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (242.9 KB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (2.4 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS (1.3 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (374.6 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (97.6 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF