Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 7 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (UWRPO; SZOOP wersja 1.5). Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.4 oraz aktualną wersję dokumentu (1.5) wraz z załącznikami.

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.5 z dnia 7 sierpnia 2015 (2.7 MB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (236.5 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (499 KB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (2.7 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS (1.4 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego (168.4 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (351.7 KB)

Tabela zmian z 1.4. na 1.5 (372.4 KB)

Uwaga: Nowa wersja Uszczegółowienia dostępna w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami"

Pobierz jako PDF