Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w wyniku realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), zidentyfikował przesłanki dla dokonania modyfikacji w zapisach Programu, będące odpowiedzią w zakresie skutecznego i efektywnego realizowania zadań określonych w Programie. Zmiany, wprowadzone uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3416/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, dotyczą m.in.:

Zmiany są zgodne z przeprowadzonymi przez IZ WRPO 2014+ analizami możliwości wykorzystania środków w tym obszarze. Szczegółowy wykaz zmian w WRPO 2014+ przedstawiono w Załączniku do ww. Uchwały.

Przedmiotowe zmiany WRPO 2014+ uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+, zgodnie z art. 14ka ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Podjęte zmiany Programu zostały uzgodnione z Komisją Europejską i obowiązują od 31 marca 2021 roku.

Treść zmienionego WRPO 2014+ publikujemy poniżej.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) wersja 10.0 

Pobierz jako PDF