DSC0277621 grudnia 2022 r. Marszałek Woźniak, wraz z Jackiem Bogusławskim – Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Maciejem Sytkiem – Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, Prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie uczestniczyli w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu spotkaniu inauguracyjnym wszystkich kilkudziesięciu beneficjentów projektu LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii neutralności klimatycznej WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040.

Projekt rozpocznie się wraz nowym rokiem i będzie realizowany przez 9 lat. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego nasze województwo ubiegało się, wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie, o środki unijne  z CINEA  - Europejskiej Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. Infrastruktury Klimatycznej i Środowiska, z sukcesem. Wniosek dotyczący naszego strategicznego projektu został oceniony jako jeden z najlepszych w dotychczasowej 30 -letniej historii  europejskiego Programu LIFE. Dzięki temu warte ok. 85 mln złotych przedsięwzięcie uzyskało ponad  51 mln zł unijnego wsparcia. Pozostałe kwoty to środki krajowe, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz własne.

W spotkaniu z beneficjentami projektu uczestniczyła Agnieszka Romanowicz, Deputy Head of Unit, LIFE Energy + LIFE Climate, z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Infrastruktury Klimatycznej i Środowiska, która przedstawiła informacje na temat Programu LIFE. Jest to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów służących ochronie środowiska oraz działaniom mitygacyjnym (łagodzącym) i adaptacyjnym do zmian klimatu. Głównym celem tego Programu jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki prośrodowiskowej i proklimatycznej, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań.

Jak podkreśla Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej „nasz projekt doskonale wpisuje się w te założenia, jak również w koncepcję procesu sprawiedliwej transformacji Wschodniej Wielkopolski w kontekście walki z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi. Stawiamy na neutralne dla klimatu nośniki energetyczne oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także poprawę efektywności energetycznej”.

Celem naszego, LIFE-owego projektu jest osiągnięcie do 2040 r. neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej oraz m. in. Miasta Kalisza i Ostrowa Wlkp. - w procesie sprawiedliwej transformacji, czyli uwzględniając potrzeby grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.

W ramach projektu nastąpi wzmocnienie organów administracji samorządowej m.in. poprzez powołanie doradców klimatycznych czy stworzenie baz danych i systemów IT do ocen energetycznych. Planowane jest także przygotowywanie projektów termomodernizacyjnych nieruchomości i raportowanie wyników. Samorządy zostaną także wyposażone w wiedzę dotyczącą skutecznego sięgania po dedykowane środki, miedzy innymi z wartego 415 milionów euro Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Zdaniem Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego „projekt Life After Coal Pl ma służyć nie tylko Wschodniej Wielkopolsce, ale ze zdobytych doświadczeń, innowacji i rozwiązań z czasem skorzysta całe nasze województwo oraz inne regiony węglowe w Polsce i Europie”.

Projekt jest realizowany w konsorcjum, w którym beneficjentem koordynującym jest Województwo Wielkopolskie, a współbeneficjentami są Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. oraz:

Gminy - Brudzew, Dąbie, Dobra, Golina, Grodziec, Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Lądek, Malanów, Powidz, Przykona, Rychwał, Rzgów, Gmina W. Słupca, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Tuliszków, Gmina M. Turek, Gmina W. Turek, Gmina M. Wągrowiec, Wilczyn, Władysławów, Wierzbinek, Miasto Ostrów Wlkp., Miasto Kalisz (m. na prawach powiatu), Miasto Konin (m. na prawach powiatu)

Powiaty: Koniński, Słupecki, Turecki

Organizacje: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości, PPNT Fundacja UAM, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Konińska Izba Gospodarcza

Partnerzy zagraniczni: Platform Brown to Green (Bułgaria), University of Flensburg CoalExit (Niemcy)

Partnerzy Wspierający: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Brandenburgii, Kraj Związkowy Dolnej Saksonii, Fundacja WWF Polska, Miasto i Gmina Pleszew.

Przypomnijmy, że Strategia Neutralności Klimatycznej określa politykę Samorządu Województwa Wielkopolskiego ukierunkowaną na osiągnięcie na poziomie regionalnym unijnych celów klimatycznych, wynikających bezpośrednio z dokumentów UE, takich jak: Europejski Zielony Ład, Pakiet: Gotowi na 55, Czysta Planeta oraz Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu.

Pobierz jako PDF