Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 13.04.2017 16:45 do 26.05.2017 17:30

Do wygrania rowery, czytniki e-book, aparaty fotograficzne i 10 000 zł! Konkurs, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, polega na przeprowadzeniu lekcji europejskich przez nauczycieli oraz przygotowaniu prac przez uczniów.

Nagrody dla nauczycieli

Łączna pula nagród pieniężnych to 10 000 zł.

I nagroda to 5 000 zł
II nagroda to 3 000 zł
III nagroda to 2 000 zł

Scenariusz lekcji wraz z prezentacją multimedialną oraz Regulamin Konkursu znajdują się poniżej w załącznikach.

Nagrody dla uczniów i szkół

Po przeprowadzonej lekcji europejskiej uczniowie mogą przygotować prace na konkurs w formie 5-minutowego filmu, który powinien promować Dni Otwarte Funduszy Europejskich, w tym efekty wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody: rowery, czytniki e-book, aparaty fotograficzne. Dodatkowo nagrody otrzymają dwie szkoły – ta, której nauczyciel zostanie laureatem I miejsca oraz ta, której uczeń/uczniowie zajmą I miejsce. Szkoły mogą wybrać, jaką chciałby otrzymać nagrodę. Do wyboru jest: tablica interaktywna, laptop, projektor multimedialny, cyfrowy aparat fotograficzny lub sprzęt sportowy.

Terminy

Lekcje europejskie należy przeprowadzić do 12 maja 2017 r. To warunek zgłoszenia prac konkursowych – te przyjmowane będą do 26 maja 2017 r.

Cel

Dzięki Konkursowi uczniowie zapoznają się z tematyką Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, w tym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dowiedzą się czym jest ogólnopolska akcja Dni Otwarte Funduszy Europejskich, a także wypełnią uproszczony wniosek o dofinansowanie oraz jakie są efekty wdrażania funduszy unijnych. Pytania można kierować na adres e-mail: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl

Regulamin konkursu:

Regulamin VII edycji Konkursu pn. Młodzi wiedzą o funduszach (349.4 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu uproszczony wniosek o dofinansowanie (513.5 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu formularz zgłoszeniowy pracy konkursowej (489 KB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu formularz zgłoszeniowy lekcji europejskiej (489.5 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu formularz zgoda na udział w konkursie (517.5 KB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu Raport z przeprowadzonej lekcji (518 KB)

Załącznik nr 6 do Regulaminu Kryteria oceny lekcji europejskich (309.8 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu Kryteria oceny uproszczonych wniosków o dofinansowanie (311.3 KB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu Przykładowy scenariusz lekcji europejskiej (543.5 KB)

Załącznik nr 9 do Regulaminu Wzór prezentacji (4.6 MB)

Załącznik nr 10 do Regulaminu Karta pracy ucznia (690.5 KB)