od 29.09.2017 09:30 do 22.11.2017 15:30

ruszyła VIII edycja Konkursu Młodzi wiedzą o funduszach. Konkurs, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, polega na przeprowadzeniu lekcji europejskich przez nauczycieli oraz przygotowaniu prac przez uczniów.

Konkurs dla uczniów i nauczycieli Młodzi Wiedzą o Funduszach VIII edycja

Nagrody dla nauczycieli

Łączna pula nagród pieniężnych to 10 000 zł.

I nagroda to 5 000 zł
II nagroda to 3 000 zł
III nagroda to 2 000 zł

Materiały niezbędne do przeprowadzenia lekcji znajdują się poniżej.

Nagrody dla uczniów

Po przeprowadzonej lekcji europejskiej należy przygotować prace na konkurs w formie 5‑minutowego filmu, który powinien promować efekty wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Dla najlepszych uczniów przewidziano atrakcyjne nagrody: rowery, czytniki e‑book, aparaty fotograficzne.

Terminy

Lekcje europejskie należy przeprowadzić do 10 listopada 2017 r. To warunek zgłoszenia prac konkursowych – te przyjmowane będą do 22 listopada 2017 r.

Cel

Dzięki Konkursowi uczniowie zapoznają się z tematyką Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, w tym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a także wypełnią uproszczony wniosek o dofinansowanie oraz poznają projekty zrealizowane z funduszy unijnych. Pytania można kierować na adres e‑mail: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl

Regulamin konkursu:

Regulamin VIII edycji Konkursu pn. Młodzi Wiedzą o Funduszach (993.5 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu uproszczony wniosek o dofinansowanie (514.5 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu formularz zgłoszeniowy pracy konkursowej (488 KB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu formularz zgłoszeniowy lekcji europejskiej (488.5 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu formularz zgoda na udział w konkursie (518 KB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu Raport z przeprowadzonej lekcji (518.5 KB)

Załącznik nr 6 do Regulaminu Kryteria oceny lekcji europejskich (959.9 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu Kryteria oceny uproszczonych wniosków o dofinansowanie (956.4 KB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu Przykładowy scenariusz lekcji europejskiej (554 KB)

Załącznik nr 9 do Regulaminu Wzór prezentacji (3.3 MB)

Załącznik nr 10 do Regulaminu Karta pracy ucznia (651.5 KB)