Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Formularz zgłaszania nadużyć finansowych

Proszę o uzupełnienie a następnie przesłanie formularza.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie Programem Operacyjnym informuje, że: Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwanego dalej WRPO 2014+, oraz archiwizacji. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wyrażoną zgodą na ich przetwarzanie.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne natomiast ich niepodanie nie wiąże się z jakimikolwiek skutkami.  Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych na podstawie zawartych umów w zakresie: serwisu i utrzymania systemów teleinformatycznych, niszczenia danych, świadczenia przesyłek pocztowych.

Drukuj


* gwiazdkami oznaczone są pola obowiązkowe