Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 8 grudnia 2015 roku Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 powołał Uchwałą nr 44/2015 Grupę roboczą ds. społeczeństwa obywatelskiego (GRSO).

 

Skład grupy i regulamin:

W skład grupy wchodzą:

Koordynatorem grupy jest Pani Iwona Janicka.

Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego działa w oparciu o regulamin.

Informacja o pracach grupy

Spotkania GRSO:

- 22 grudnia 2015 roku spotkanie organizacyjne

- 15 stycznia 2016 roku I posiedzenie – protokół z posiedzenia i stanowisko GRSO

- 25 lutego 2016 roku II posiedzenie

- 19 kwietnia 2016 roku III posiedzenie

- 7 listopada 2016 roku IV posiedzenie

- 11 lutego 2021 roku V posiedzenie - protokół z posiedzenia i stanowisko GRSO

Pobierz jako PDF