W dniu 8 grudnia 2015 roku Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 powołał Uchwałą nr 44/2015 Grupę roboczą ds. społeczeństwa obywatelskiego (GRSO).

 

Skład grupy i regulamin:

W skład grupy wchodzą:

Koordynatorem grupy jest Pani Iwona Janicka.

Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego działa w oparciu o regulamin.

Informacja o pracach grupy

Spotkania GRSO:

 

Pobierz jako PDF