Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Beneficjentów pytania, dotyczące realizacji projektów i ponoszenia wydatków w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

W związku z powyższym, IZ WRPO 2014+ zachęca do zapoznania się z załączonym materiałem, uwzględniającym dodatkowe komentarze ze strony IZ WRPO 2014+.

Jednocześnie na stronie https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/rozliczaj-projekt udostępniono wzór oświadczenia dotyczącego wynagrodzeń ponoszonych od marca 2020 r., o którym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1 zawarte w ww. materiale.

QA EFS (488.4 KB)

Opublikowano: 05.05.2020 r.

Pobierz jako PDF