1. Instytucja Zarządzająca FEW przedstawia Wykaz ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dla dziedzin objętych Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego oraz Funduszem Sprawiedliwej Transformacji.

Uchwała Nr 6512/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. (614.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6512/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (1.1 MB)


  1. Instytucja Zarządzająca FEW przedstawia Wykaz ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dla dziedzin objętych Europejskim Funduszem Społecznym Plus oraz Funduszem Sprawiedliwej Transformacji.

a) Uchwała ZWW Nr 5909/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie Wykazu ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027Defs (201.9 KB)

    Załącznik 1 do Uchwały ZWW Nr 5909/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie Wykazu ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Defs (698.9 KB)

Aktualizacja: 

Uchwała Nr 6137/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. (207 KB)

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr 6137/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.01.2023 r.  w sprawie Wykazu ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (772.6 KB)

 

b) Uchwała ZWW Nr 5902/2022 z dnia 1 grudnia 2022 w sprawie Wykazu ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 WUP (744.2 KB)


  1. Instytucja Zarządzająca FEW publikuje poniżej ZASADY NABORU NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU EKSPERTÓW W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027.

Zasady naboru i prowadzenia Wykazu ekspertów (689.8 KB)

Załącznik nr 1 Wykaz dziedzin w ramach których są powoływani eksperci (404.8 KB)

Załącznik nr 2 Wniosek o wpis do Wykazu (701.6 KB)

Załącznik nr 3 Wzór karty weryfikacji formalnej (482.8 KB)

Załącznik nr 4 Wzór karty weryfikacji merytorycznej (522 KB)

Załącznik nr 5 Wzór wykazu (572.1 KB)

Załącznik nr 6 Aktualizacja danych (655.3 KB)

Pobierz jako PDF