Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Kryteria dla przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Komitetu Monitorującego Program Regionalny na lata 2021-2027

W związku z zaawansowanym etapem prac związanych z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską Programu Regionalnego dla Wielkopolski na lata 2021-2027 oraz działając na podstawie Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 z dnia 21 września 2022 r. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym publikuje poniżej kryteria, które powinny spełniać osoby wyznaczane do składu Komitetu Monitorującego na lata 2021-2027:

Spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej, nie podlegają weryfikacji IZ, z zastrzeżeniem kryterium dotyczącego posiadania nieposzlakowanej opinii. Brak lub utrata nieposzlakowanej opinii stanowi przesłankę odwołania przedstawiciela podmiotu wchodzącego w skład KM na podstawie regulaminu danego Komitetu Monitorującego (Rozdział 5, pkt 4 Wytycznych KM).

Pobierz jako PDF