Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Poniżej dostępne są uchwały jakie podjął Komitet Monitorujący FEW.

 

Uchwały podjęte na 1 posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 1 marca 2023:

Uchwała nr 1/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 01.03.2023 ws. przyjęcia regulaminu (906.9 KB)

Oddano 42 głosy (wszystkie ważne), w tym 40 głosów „za”, 2 wstrzymujące się.

Uchwała nr 2/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 01.03.2023 ws. powołania grupy roboczej (323.4 KB)

Oddano 42 głosy (wszystkie ważne), w tym 42 głosy „za”.

Uchwała nr 3/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 01.03.2023 ws. metodyki i kryteriów wyboru projektów EFS+ (1.1 MB)

Oddano 42 głosy (wszystkie ważne), w tym 40 głosów „za”, 2 wstrzymujące się.

Uchwała nr 4/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 01.03.2023 ws. metodyki i kryteriów wyboru projektów PT (556.1 KB)

Oddano 42 głosy (wszystkie ważne), w tym 42 głosy „za”.

Uchwała nr 5/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 01.03.2023 ws. metodyki i kryteriów wyboru projektów EFRR (1.5 MB)

Oddano 38 głosów (wszystkie ważne), w tym 38 głosów „za”.

Uchwała nr 6/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 28.03.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 2.7 (250.7 KB)

Oddano 40 głosów (wszystkie ważne), w tym 40 głosów „za”.

Uchwała nr 7/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 28.03.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 2.10 (273.6 KB)

Oddano 39 głosów (wszystkie ważne), w tym 39 głosów „za”.

Uchwała nr 8/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 28.03.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 3.1 (199.9 KB)

Oddano 39 głosów (wszystkie ważne), w tym 35 głosów „za”, 4 wstrzymujące się.

Uchwała nr 9/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 28.03.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 5.1 (194 KB)

Oddano 38 głosów (wszystkie ważne), w tym 38 głosów „za”.

Uchwała nr 10/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 28.03.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 7.4 (189.7 KB)

Oddano 38 głosów (wszystkie ważne), w tym 38 głosów „za”.

Uchwała nr 11/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 28.03.2023 ws. metodyki i horyzontalnych Kryteriów Wyboru Projektów FST bez 10.1 (78.9 KB)

Oddano 38 głosów (wszystkie ważne), w tym 38 głosów „za”.

Uchwała nr 12/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 28.03.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 10.2 (248.7 KB)

Oddano 39 głosów (wszystkie ważne), w tym 39 głosów „za”.

Uchwała nr 13/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 28.03.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 10.4 (244.3 KB)

Oddano 39 głosów (wszystkie ważne), w tym 39 głosów „za”.

Uchwała nr 14/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 28.03.2023 ws. przyjęcia koncepcji programu pracowniczego 10.1 (233.4 KB)

Oddano 39 głosów (wszystkie ważne), w tym 39 głosów „za”.

Uchwała nr 15/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 28.03.2023 ws. Metodyki i Kryteriów Wyboru Projektów FST 10.1 (86.5 KB)

Oddano 39 głosów (wszystkie ważne), w tym 39 głosów „za”.

Uchwała nr 16/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 28.03.2023 ws. powołania Grupy Roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego (233.8 KB)

Oddano 39 głosów (wszystkie ważne), w tym 39 głosów „za”.

Uchwała nr 17/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 28.03.2023 ws Powołania Grupy Roboczej ds.zasad horyzontalnych i warunków podstawowych (233 KB)

Oddano 39 głosów (wszystkie ważne), w tym 39 głosów „za”.

Uchwała nr 18/2023 KM FEW z dn. 25.04.2023 ws. zm. Uchwały nr 5/2023 KM FEW z dn. 01.03.2023 ws. metodyki i kryteriów wyboru projektów EFRR (140 KB)

Oddano 35 głosów (wszystkie ważne), w tym 35 głosów „za”.

Uchwała nr 19/2023 KM FEW z dn. 25.04.2023 ws. zm. Uchwały nr 11/2023 KM FEW z dn. 28.03.2023 ws. metodyki i horyzontalnych Kryteriów Wyboru Projektów FST bez 10.1 (79.1 KB)

Oddano 35 głosów (wszystkie ważne), w tym 35 głosów „za”.

Uchwała nr 20/2023 KM FEW z dn. 25.04.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 2.3 (245.2 KB)

Oddano 36 głosów (wszystkie ważne), w tym 36 głosów „za”.

Uchwała nr 21/2023 KM FEW z dn. 25.04.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 2.5 (261.6 KB)

Oddano 35 głosów (wszystkie ważne), w tym 33 głosy „za”, 2 głosy wstrzymujące się.

Uchwała nr 22/2023 KM FEW z dn. 25.04.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 5.1 (242.1 KB)

Oddano 35 głosów (wszystkie ważne), w tym 32 głosy „za”, 3 głosy wstrzymujące się.

Uchwała nr 23/2023 KM FEW z dn. 25.04.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 5.2 (241.8 KB)

Oddano 35 głosów (wszystkie ważne), w tym 33 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 24/2023 KM FEW z dn. 25.04.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 6.1 (73.8 KB)

Oddano 35 głosów (wszystkie ważne), w tym 33 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 25/2023 KM FEW z dn. 25.04.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 6.7 (75.9 KB)

Oddano 35 głosów (wszystkie ważne), w tym 34 głosy „za”, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 26/2023 KM FEW z dn. 25.04.2023 ws. Kryteriów Wybory Projektów dla Działania 6.13 (75.6 KB)

Oddano 35 głosów (wszystkie ważne), w tym 34 głosy „za”, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 27/2023 KM FEW z dn. 25.04.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 10.1 (87.6 KB)

Oddano 35 głosów (wszystkie ważne), w tym 35 głosów „za”.

Uchwała nr 28/2023 KM FEW z dn. 25.04.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 10.6 (264.7 KB)

Oddano 33 głosy (wszystkie ważne), w tym 31 głosów „za”, 2 głosy wstrzymujące się.

Uchwała nr 29/2023 KM FEW z dn. 25.04.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 10.7 (248.5 KB)

Oddano 31 głosów (wszystkie ważne), w tym 30 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 30-2023 KM FEW z dn. 02.06.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 1.1 (456.1 KB)

Oddano 30 głosów (wszystkie ważne), w tym 30 głosów „za”.

Uchwała nr 31-2023 KM FEW z dn. 02.06.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 2.1 (409.9 KB)

Oddano 32 głosy (wszystkie ważne), w tym 32 głosy „za”.

Uchwała nr 32-2023 KM FEW z dn. 02.06.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 2.8 (547.8 KB)

Oddano 31 głosów (wszystkie ważne), w tym 31 głosów „za”.

Uchwała nr 33-2023 KM FEW z dn. 02.06.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 4.1 (411.4 KB)

Oddano 32 głosy (wszystkie ważne), w tym 31 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 34-2023 KM FEW z dn. 02.06.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 4.2 (767.9 KB)

Oddano 32 głosy (wszystkie ważne), w tym 32 głosy „za”.

Uchwała nr 35-2023 KM FEW z dn. 02.06.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 5.4 (427.7 KB)

Oddano 31 głosów (wszystkie ważne), w tym 30 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 36-2023 KM FEW z dn. 02.06.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 6.2 (442.9 KB)

Oddano 30 głosów (wszystkie ważne), w tym 29 głosów „za”, 1 głos „przeciw”.

Uchwała nr 37-2023 KM FEW z dn. 02.06.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 6.12 (361.9 KB)

Oddano 29 głosów (wszystkie ważne), w tym 22 głosy „za”, 4 głosy „przeciw”, 3 głosy wstrzymujące się.

Uchwała nr 38-2023 KM FEW z dn. 02.06.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 6.4 (697.1 KB)

Oddano 29 głosów (wszystkie ważne), w tym 28 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 39-2023 KM FEW z dn. 02.06.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 10.2 (472.3 KB)

Oddano 29 głosów (wszystkie ważne), w tym 28 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 40-2023 KM FEW z dn. 27.06.2023 ws pozytywnego zaopiniowania projektu Strategii (2 MB)

Oddano 24 głosy (wszystkie ważne), w tym 23 głosy „za”, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 41-2023 KM FEW z dn. 27.06.2023 ws Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 6.3 (416.1 KB)

Oddano 29 głosów (wszystkie ważne), w tym 29 głosów „za”.

Uchwała nr 42-2023 KM FEW z dn. 27.06.2023 ws Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 6.10 (431.1 KB)

Oddano 28 głosów (wszystkie ważne), w tym 28 głosów „za”.

Uchwała nr 43-2023 KM FEW z dn. 27.06.2023 ws Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 1.4 (304.3 KB)

Oddano 27 głosów (wszystkie ważne), w tym 27 głosów „za”.

Uchwała nr 44-2023 KM FEW z dn. 27.06.2023 ws Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 2.6 (284.1 KB)

Oddano 27 głosów (wszystkie ważne), w tym 27 głosów „za”.

Uchwała nr 45-2023 KM FEW z dn. 27.06.2023 ws Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 3.2 (607.2 KB)

Oddano 28 głosów (wszystkie ważne), w tym 27 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała nr 46-2023 KM FEW z dn. 27.06.2023 ws Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 7.1 (281.9 KB)

Oddano 26 głosów (wszystkie ważne), w tym 26 głosów „za”.

Uchwała nr 47-2023 KM FEW z dn. 27.06.2023 ws Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 7.3 (326.5 KB)

Oddano 25 głosów (wszystkie ważne), w tym 25 głosów „za”.

Uchwała nr 48-2023 KM FEW z dn. 27.06.2023 ws Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 1.7 (266.1 KB)

Oddano 26 głosów (wszystkie ważne), w tym 24 głosy „za”, 2 głosy wstrzymujące się.

Uchwała Nr 49-2023 KM FEW z dn. 05.10.2023 ws. zmiany metodyki oraz formalnych i merytorycznych kryterów EFS+ (689.9 KB)

Oddano 32 głosy (wszystkie ważne), w tym 31 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała Nr 50-2023 KM FEW z dn. 05.10.2023 ws. zmiany Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 6.7 (583.7 KB)

Oddano 32 głosy (wszystkie ważne), w tym 32 głosy „za”.

Uchwała Nr 51-2023 KM FEW z dn. 05.10.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 6.13 (400.9 KB)

Oddano 32 głosy (wszystkie ważne), w tym 32 głosy „za”.

Uchwała Nr 52-2023 KM FEW z dn. 05.10.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 6.17 (448.6 KB)

Oddano 30 głosów (wszystkie ważne), w tym 30 głosów „za”.

Uchwała Nr 53-2023 KM FEW z dn. 05.10.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 9.5 (322.5 KB)

Oddano 32 głosy (wszystkie ważne), w tym 32 głosy „za”.

Uchwała Nr 54-2023 KM FEW z dn. 05.10.2023 ws. zmiany metodyki oraz formalnych, merytorycznych punktowych i rozstrzygających kryteriów dla Działania 10.1 (883.6 KB)

Oddano 31 głosów (wszystkie ważne), w tym 30 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała Nr 55-2023 KM FEW z dn. 05.10.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 10.1 (426.2 KB)

Oddano 31 głosów (wszystkie ważne), w tym 30 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała Nr 56-2023 KM FEW z dn. 05.10.2023 ws. przyjęcia koncepcji proj. Wsparcie zmiany społecznej w WW 10.1 (827 KB)

Oddano 32 głosy (wszystkie ważne), w tym 32 głosy „za”.

Uchwała Nr 57-2023 KM FEW z dn. 05.10.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 10.3 (505.5 KB)

Oddano 32 głosy (wszystkie ważne), w tym 32 głosy „za”.

Uchwała Nr 58-2023 KM FEW z dn. 05.10.2023 ws. zmiany Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 10.4 (725.5 KB)

Oddano 32 głosy (wszystkie ważne), w tym 31 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwała Nr 59-2023 KM FEW z dn. 05.10.2023 ws. Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 10.5 (677 KB)

Oddano 30 głosów (wszystkie ważne), w tym 30 głosów „za”.

Uchwała Nr 60-2023 KM FEW z dn. 05.10.2023 ws. zmiany Kryteriów Wyboru Projektów dla Działania 10.7 (745.4 KB)

Oddano 29 głosów (wszystkie ważne), w tym 29 głosów „za”.

Uchwała Nr 61-2023 KM FEW z dn. 05.10.2023 ws. przyjęcia planu ewaluacji (1.3 MB)

Oddano 29 głosów (wszystkie ważne), w tym 29 głosów „za”.

Pobierz jako PDF