Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Poniżej dostępne są uchwały jakie podjął Komitet Monitorujący FEW.

 

Uchwały podjęte na 1 posiedzeniu Komitetu Monitorującego w diu 1 marca 2023:

Uchwała nr 1/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 01.03.2023 ws. przyjęcia regulaminu (906.9 KB)

Oddano 42 głosy (wszystkie ważne), w tym 40 głosów „za”, 2 wstrzymujące się.

Uchwała nr 2/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 01.03.2023 ws. powołania grupy roboczej (323.4 KB)

Oddano 42 głosy (wszystkie ważne), w tym 42 głosy „za”.

Uchwała nr 3/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 01.03.2023 ws. metodyki i kryteriów wyboru projektów EFS+ (1.1 MB)

Oddano 42 głosy (wszystkie ważne), w tym 40 głosów „za”, 2 wstrzymujące się.

Uchwała nr 4/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 01.03.2023 ws. metodyki i kryteriów wyboru projektów PT (556.1 KB)

Oddano 42 głosy (wszystkie ważne), w tym 42 głosy „za”.

Uchwała nr 5/2023 Komitetu Monitorującego FEW z dn. 01.03.2023 ws. metodyki i kryteriów wyboru projektów EFRR (1.5 MB)

Oddano 38 głosów (wszystkie ważne), w tym 38 głosów „za”.

 

Pobierz jako PDF