Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 6826 /2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. zatwierdził Strategię komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wcześniej dokument pozytywnie zaopiniował Komitet Monitorujący.

Strategia komunikacji obejmuje okres do 2029 r. i określa podstawowe schematy prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz widoczności programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Jest opracowana we współpracy z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie horyzontalnej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich i stanowi uszczegółowienie rozdziału na temat komunikacji i widoczności w programie regionalnym. Uwzględnia też kwestie współpracy z instytucjami i partnerami społecznymi i gospodarczymi, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego.

Strategia obowiązuje wszystkie instytucje, które odpowiadają za wykorzystanie środków unijnych w ramach programu regionalnego.

STRATEGIA KOMUNIKACJI FEW 2021-2027 (2 MB)

Pobierz jako PDF