Zbiorcze dane z realizacji FEW 2021+  przekazywane Komisji Europejskiej drogą elektroniczną w oparciu o zakres określony w Załączniku VII i art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dane dot. FEW 2021+ przekazywane do KE- stan na 31.12.2022 (282.2 KB)

Dane dot. FEW 2021+ przekazane do KE- stan na 31.03.2023 (69.3 KB)

Dane dot. FEW 2021+ przekazane do KE- stan na 30.06.2023 (295.9 KB)

Dane dot. FEW 2021+ przekazane do KE- stan na 31.08.2023 (237.7 KB)

Dane dot. FEW 2021+ przekazane do KE- stan na 31.10.2023 (246.3 KB)

Dane dot. FEW 2021+ przekazane do KE- stan na 31.12.2023 (284.6 KB)

Dane dot. FEW2021+ przekazane do KE-stan na 31.03.2024 (80.4 KB)

Pobierz jako PDF