Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W ramach WRPO 2014+ wspartych zostanie (dane na podstawie umów z dnia 21.08.2019 r.):

 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka


557 przedsiębiorstw

45 ha terenów inwestycyjnych

45 laboratoriów badawczych

 

 

 

 

 

Społeczeństwo informacyjne


438 e-usług

78 systemów teleinformatycznych

 

 

 

 

 

Energia


119 zintegrowanych węzłów przesiadkowych

9 126 odnawialnych źródeł energii

354 budynków poddanych termomodernizacji

 

 

 

 

 

Środowisko


505 km kanalizacji sanitarnej

28 oczyszczalni ścieków komunalnych

76 instytucji kultury i zabytków

21 wozów pożarniczych

 

 

 

 

 

Transport


212 km dróg

93 km linii kolejowych

15 jednostek taboru kolejowego

 

 

 

 

 

Rynek pracy


24 844 osób objętych aktywizacją zawodową

7 002 miejsc pracy utworzonych w ramach stworzonej działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

Włączenie społeczne


1 363 podmiotów ekonomii społecznej

1 528 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

 

 

 

 

 

Edukacja


5 135 miejsc wychowania przedszkolnego

522 szkół w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotowych

 

 

 

 

 

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego


51 obiektów przedszkolnych

67 obiektów edukacji ogólnej

57 obiekty kształcenia zawodowego

 

Pobierz jako PDF