Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W ramach WRPO 2014+ wspartych zostanie (dane na podstawie umów z dnia 17.11.2022 r.):

 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka


587 przedsiębiorstw

41 ha terenów inwestycyjnych

35 laboratoriów badawczych

 

 

 

 

 

Społeczeństwo informacyjne


515 e-usług

51 systemów teleinformatycznych

 

 

 

 

 

Energia


100 zintegrowanych węzłów przesiadkowych

8 142 odnawialnych źródeł energii

293 budynków poddanych termomodernizacji

 

 

 

 

 

Środowisko


446 km kanalizacji sanitarnej

28 oczyszczalni ścieków komunalnych

82 instytucji kultury i zabytków

6 wozów pożarniczych

 

 

 

 

 

Transport


164 km dróg

93 km linii kolejowych

19 jednostek taboru kolejowego

 

 

 

 

 

Rynek pracy


65 683 osób objętych aktywizacją zawodową

12 495 miejsc pracy utworzonych w ramach stworzonej działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

Włączenie społeczne


1 920 podmiotów ekonomii społecznej

1 542 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

 

 

 

 

 

Edukacja


5 953 miejsc wychowania przedszkolnego

623 szkół w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotowych

 

 

 

 

 

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego


51 obiektów przedszkolnych

62 obiektów edukacji ogólnej

28 obiekty kształcenia zawodowego

 

Pobierz jako PDF