Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W ramach WRPO 2014+ wspartych zostanie (dane na podstawie umów z dnia 17.11.2022 r.):

 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka


586 przedsiębiorstw

45 ha terenów inwestycyjnych

40 laboratoriów badawczych

 

 

 

 

 

Społeczeństwo informacyjne


558 e-usług

55 systemów teleinformatycznych

 

 

 

 

 

Energia


104 zintegrowanych węzłów przesiadkowych

8 679 odnawialnych źródeł energii

297 budynków poddanych termomodernizacji

 

 

 

 

 

Środowisko


446 km kanalizacji sanitarnej

28 oczyszczalni ścieków komunalnych

83 instytucji kultury i zabytków

6 wozów pożarniczych

 

 

 

 

 

Transport


178 km dróg

93 km linii kolejowych

19 jednostek taboru kolejowego

 

 

 

 

 

Rynek pracy


57 215 osób objętych aktywizacją zawodową

13 451 miejsc pracy utworzonych w ramach stworzonej działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

Włączenie społeczne


589 podmiotów ekonomii społecznej

1 613 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

 

 

 

 

 

Edukacja


5 950 miejsc wychowania przedszkolnego

642 szkół w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotowych

 

 

 

 

 

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego


51 obiektów przedszkolnych

66 obiektów edukacji ogólnej

35 obiekty kształcenia zawodowego

 

Pobierz jako PDF