Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W ramach WRPO 2014+ wspartych zostanie (dane na podstawie umów z dnia 02.03.2019 r.):

 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka


525 przedsiębiorstw

41 ha terenów inwestycyjnych

42 laboratoria badawcze

 

 

 

 

 

Społeczeństwo informacyjne


439 e-usług

78 systemów teleinformatycznych

 

 

 

 

 

Energia


106 zintegrowanych węzłów przesiadkowych

6 727 odnawialnych źródeł energii

337 budynków poddanych termomodernizacji

 

 

 

 

 

Środowisko


431 km kanalizacji sanitarnej

28 oczyszczalni ścieków komunalnych

74 instytucji kultury i zabytków

21 wozów pożarniczych

 

 

 

 

 

Transport


211 km dróg

93 km linii kolejowych

19 jednostek taboru kolejowego

 

 

 

 

 

Rynek pracy


41 222 osób objętych aktywizacją zawodową

6 928 miejsc pracy utworzonych w ramach stworzonej działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

Włączenie społeczne


1 363 podmiotów ekonomii społecznej

1 528 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

 

 

 

 

 

Edukacja


4 702 miejsc wychowania przedszkolnego

486 szkół w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotowych

 

 

 

 

 

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego


51 obiektów przedszkolnych

67 obiektów edukacji ogólnej

56 obiekty kształcenia zawodowego

 

Pobierz jako PDF