Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W ramach WRPO 2014+ wspartych zostanie (dane na podstawie umów z dnia 30.06.2018 r.):

 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka


457 przedsiębiorstw

48 ha terenów inwestycyjnych

16 laboratoriów badawczych

 

 

 

 

 

Społeczeństwo informacyjne


439 e-usług

78 systemów teleinformatycznych

 

 

 

 

 

Energia


97 zintegrowanych węzłów przesiadkowych

3 618 odnawialnych źródeł energii

328 budynków poddanych termomodernizacji

 

 

 

 

 

Środowisko


255 km kanalizacji sanitarnej

15 oczyszczalni ścieków komunalnych

59 instytucji kultury i zabytków

21 wozów pożarniczych

 

 

 

 

 

Transport


182 km dróg

93 km linii kolejowych

19 jednostek taboru kolejowego

 

 

 

 

 

Rynek pracy


25 101 osób objętych aktywizacją zawodową

5 260 miejsc pracy utworzonych w ramach stworzonej działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

Włączenie społeczne


735 podmiotów ekonomii społecznej

835 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

 

 

 

 

 

Edukacja


4  864 miejsc wychowania przedszkolnego

373 szkół w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotowych

 

 

 

 

 

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego


51 obiektów przedszkolnych

67 obiektów edukacji ogólnej

54 obiekty kształcenia zawodowego

 

Pobierz jako PDF