Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W ramach WRPO 2014+ wspartych zostanie (dane na podstawie umów z dnia 30.09.2018 r.):

 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka


460 przedsiębiorstw

41 ha terenów inwestycyjnych

19 laboratoriów badawczych

 

 

 

 

 

Społeczeństwo informacyjne


439 e-usług

78 systemów teleinformatycznych

 

 

 

 

 

Energia


97 zintegrowanych węzłów przesiadkowych

5 688 odnawialnych źródeł energii

336 budynków poddanych termomodernizacji

 

 

 

 

 

Środowisko


433 km kanalizacji sanitarnej

24 oczyszczalni ścieków komunalnych

64 instytucji kultury i zabytków

21 wozów pożarniczych

 

 

 

 

 

Transport


236 km dróg

93 km linii kolejowych

19 jednostek taboru kolejowego

 

 

 

 

 

Rynek pracy


30 944 osób objętych aktywizacją zawodową

6 850 miejsc pracy utworzonych w ramach stworzonej działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

Włączenie społeczne


753 podmiotów ekonomii społecznej

835 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

 

 

 

 

 

Edukacja


5 138 miejsc wychowania przedszkolnego

379 szkół w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotowych

 

 

 

 

 

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego


51 obiektów przedszkolnych

67 obiektów edukacji ogólnej

54 obiekty kształcenia zawodowego

 

Pobierz jako PDF