Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 14 Next Page
Page Background

Kamila Jakimowicz z Konina prowadzi Szkołę Językową

JUNIOR. Na rozwój przedsiębiorstwa pozyskała 10 tys.

złotych. Choć kwota pożyczki wydaje się niewielka,

wystarczyła, by poprawić sytuację firmy i zmienić za-

wodową ścieżkę rozwoju jej właścicielki.

Oddawnamyślałamo rozwoju firmy. Brakowałomi jed-

nak pieniędzy na inwestycje. Pocztą pantoflową dowie-

działam się o programie JEREMIE. Choć boję się wszelkich

pożyczek i kredytów, po zapoznaniu się z warunkami,

jakie oferowane są w ramach programu, postanowiłam

spróbować. Nie żałuję

– przekonuje Kamila Jakimowicz.

Preferencyjne warunki pożyczki dały mi finansowe

bezpieczeństwo, a rozłożone w czasie raty i niewielki

procent odsetek, które należy spłacić, sprawiają, że jest

to bezpieczne rozwiązanie dla mikro- i małych przedsię-

biorstw, takich jak moje, szukających dodatkowego ka-

pitału

– dodaje.

Pożyczka umożliwiła doposażenie sal zajęciowych szkoły

JoannaTomczyk-Lidochowska

Pieniądze uzyskane w ramach JEREMIE u pośrednika

finansowego – Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

w Koninie, Kamila Jakimowicz przeznaczyła na zakup

sprzętu edukacyjnego, m.in. interaktywnej tablicy,

a także doposażenie sal zajęciowych. Oferta szkoły

wzbogaciła się o dodatkowe formy nauczania. Dziś

English Junior School jest jedną z niewielu szkół języ-

kowych w Wielkopolsce, która używa nowoczesnej

metody Genki English. Słowo „genki” w japońskim

oznacza zabawę, energię i pełnię życia. Technika, opra-

cowana przez Richarda Grahama, polega na pobudza-

niu do aktywności językowej uczniów poprzez użycie

odpowiednio dostosowanych do danej grupy ener-

gicznych i interaktywnych gier i zabaw, a także łatwo

wpadających w ucho piosenek. Ma to skłonić dzieci

do używania języka angielskiego w jak najkrótszym

czasie. Według ekspertów metoda pozwala w prosty