Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 14 Next Page
Page Background

rencji w czterech stoiskach tematycznych: Przedsię-

biorcy; Infrastruktura, energia, środowisko i transport;

Edukacja; Rynek pracy i włączenie społeczne.

Nowości dla dużych i mniejszych

Konferencję otworzył Marek Woźniak, marszałek wo-

jewództwa wielkopolskiego. Mówił o sukcesie Wiel-

kopolski, która dysponuje rekordową kwotą prawie

trzech miliardów euro do wykorzystania w obecnej

perspektywie finansowej. Wiele uwagi poświęcił

także nowościom w WRPO 2014-2020. W trakcie po-

znańskiego spotkania sporo miejsca porzeznaczono

dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Celem

wprowadzenia Strategii ZIT jest znalezienie odpowie-

dzi na problemy wielkiego miasta, pojawiające się

na styku z otaczającymi je gminami.

Metropolia Poznań to silne miasto i położone wokół

niego gminy, do których skierowana jest oferta kom-

pleksowego rozwiązywania problemów pojawiających

się wewnątrz tego organizmu

– mówił marszałek Ma-

rek Woźniak. –

Zadaniem ZIT-ów jest realizacja wspól-

nych przedsięwzięć, służących całemu obszarowi i jego

mieszkańcom

– podkreślał.

Projekty mieszczące się w strategii ZIT dotyczą prze-

de wszystkim usprawnienia komunikacji publicznej,

a także szkolnictwa zawodowego czy powszechnego

dostępu do opieki zdrowotnej.

Digital Media Publishing Maciej Motylewski

Relację z Targów Funduszy Europejskich

obejrzysz także pod adresem:

https://youtu.be/vOGvjNztE50
Play Video