Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 14 Next Page
Page Background

tów. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że stolica

Wielkopolski pełni i musi pełnić rolę lokomotywy, która

prowadzi cały region.

Wieści poszły w świat

Każdy, kto się pojawił na targach, miał możliwość po-

znania szczegółów WRPO 2014+. Wykłady i prezen-

tacje dawały ogólny przegląd dostępu do unijnego

wsparcia, zaś o konkrety można było pytać podczas

panelu ekspertów i na stoiskach tematycznych.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się nowe narzę-

dzie do składaniawniosków, jakim jest Lokalny System

Informatyczny. Pozwala on na wypełnianie i wysłanie

wniosku online w konkursach na dotacje. Pomaga po-

nadto eliminować część błędów i pomyłek przy two-

rzeniu aplikacji konkursowej.

Konferencje przyniosły odpowiedzi na wiele pytań dotyczących

WRPO 2014+. Na niektóre jednak nadal nie można jeszcze od-

powiedzieć. Część regulacji szczegółowych nie została dotąd

zatwierdzona. Wynika to między innymi z braku wytycznych

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 16 czerwca Komitet Moni-

torujący WRPO 2014+ ma przyjąć kryteria oceny dla niektórych

działań i poddziałań. Wtedy przyjdzie czas na konkrety.

* * *

Na koniec dobra wiadomość dla sporej grupy uczestników spot-

kań, zainteresowanej prezentacjami wyświetlanymi podczas Tar-

gów Funduszy Europejskich. Są one dostępne na stronie interne-

towej Programu:

www.wrpo.wielkopolskie.pl

.

Małgorzata Linettej

W Koninie Targi przyciągnęły wielu samorządowców

i przedsiębiorców planujących sięgnąć do unijnej kasy

Na przedsiębiorców zainteresowanych środkami WRPO 2014+

czekali eksperci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

JoannaTomczyk-Lidochowska (2)