Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna
Nabór: RPWP.04.05.04-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-12-28 do 2018-02-28 )

Niezależnie od typu realizowanego projektu wskazanego w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 4.5.4 Studium Wykonalności stanowi załącznik obligatoryjny do wniosku.

Przez ofertę rozumie się w tym przypadku: różnorodność i zakres tematyczny, formę i sposób prowadzenia zajęć, grupę odbiorców docelowych oraz wszelkich kombinacji tych aspektów w zakresie edukacji ekologicznej. Zwracam uwagę, że liczba oferowanych ofert z zakresu edukacji ekologicznej będzie oceniana indywidualnie w stosunku do każdego projektu.

Edukacja w formie pośredniej tj. np. edukacja przy pomocy ulotek wydawnictw, publikacji, filmów, kampanii edukacyjnych, itp. Natomiast bezpośrednia edukacja to taka, w której jest bezpośredni kontakt z uczestnikami np. konferencje, szkolenia, warsztaty i lekcje na ścieżkach i w ośrodkach edukacyjnych, itp.)