od 17.05.2024 10:00 do 17.05.2024 13:00 Konin, on-line

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów naboru na wsparcie rozwoju infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego (nr FEWP.10.05-IZ.00-002/24) w ramach Działania 10.5 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny, realizowanego w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. kryteria wyboru projektów, dokumentacja dotycząca naboru, obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentom, a także przedstawione zostaną wskazówki dotyczące składania wniosków o dofinansowanie projektów.

Szkolenie on-line przeprowadzone zostanie 17 maja br., w godz. 10:00-13:00. [PROGRAM]

Obowiązują zapisy! Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do dnia 16 maja br. do godz. 11:30. W tym samym dniu organizator prześle link do spotkania na platformie ZOOM.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości na temat organizowanego wydarzenia prosimy o kontakt z pracownikiem działu ds. informacji, promocji i komunikacji społecznej, tj. Martyną Prus (tel. 603 393 843, martyna.prus@arrkonin.org.pl).

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: NABÓR nr FEWP.10.5-IZ.00-002/24 https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/499.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla uczestników – dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy praz sprawną obsługę spotkania.

Szkolenie on-line w ramach działania 10.5 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny
Konin, on-line
17.05.2024 10:00 - 17.05.2024 13:00