Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Gminy, które prowadzą lub zamierzają realizować działania rewitalizacyjne na swoim terenie, mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych eksperta. To kolejny element projektu unijnego skierowanego do samorządów z Wielkopolski, który od kilku miesięcy prowadzi Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.   

Choć nie ma jeszcze ostatecznych ustaleń dotyczących nowej perspektywy unijnej 2021-2027 to gminy wiążą z nią duże nadzieje - także, jeśli chodzi o możliwość pozyskania środków na działania rewitalizacyjne.

GPR zamiast LPR

Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa wsparcie dla działań rewitalizacyjnych skierowane będzie prawdopodobnie jedynie inwestycjom wskazanym w Gminnych Programach Rewitalizacji. Problem w tym, że większość samorządów posiada programy rewitalizacji stworzone w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, a te stracą swoją moc wraz z  końcem 2023 roku. Po tym okresie możliwe będzie realizowanie programów rewitalizacji opracowanych jedynie na podstawie ustawy o rewitalizacji.

Spora grupa samorządów zamierza więc przekształcić Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) - opracowywane i uchwalane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym - w tak zwane Gminne Programy Rewitalizacji (GPR) - oparte o ustawę o rewitalizacji. Jak to zrobić w praktyce? W jaki sposób w pełni wykorzystać instrumenty wspierające procesy rewitalizacji zapisane w ustawie o rewitalizacji? Te, i znacznie więcej pytań, gminy mogą zadać ekspertom za pośrednictwem bezpłatnych usług doradczych, które rozpoczęły się w sierpniu. Katalog zagadnień z rewitalizacji, które można poruszyć, jest dość obszerny: od stosowania narzędzi ustawowych, przez monitoring, ewaluację, skończywszy na partycypacji społecznej.

Oferta dla gmin

Dla każdej gminy uczestniczącej w projekcie przewidziano sześć godzin konsultacji z ekspertem w dwóch formułach: bezpośredniej (w siedzibie gminy) lub pośredniej (e-mail, skype). Oczywiście, zaplanowano również dodatkowe godziny pracy eksperta, które będą wykorzystywane na rozwiązanie najbardziej złożonych problemów rewitalizacyjnych, z którymi borykają się samorządy.

Co w przypadku gmin, które chcą skorzystać z usługi doradczej, ale nie są uczestnikami projektu? O tym również pomyślano. Wystarczy poszukać „wzór potwierdzenia uczestnictwa”, wypełnić go i odesłać na adres rewitalizacja@umww.pl. Będzie to podstawa do skorzystania z oferty. W zamian gminy będą musiały przejść przygotowaną dla nich ścieżkę edukacyjną. Wchodzi w jej skład, przede wszystkim cykl szkoleń, które obecnie z uwagi na COVID-19, odbywają się w formule on-line. Jeszcze w tym roku zaplanowano szkolenia z partycypacji społecznej.

Uwaga! Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Marcinem Ługawiakiem ("Dialog starego z nowym"), który jest ekspertem z zakresu rewitalizacji i opowiada o usługach doradczych dla gmin z woj. wielkopolskiego. 

Pobierz jako PDF