Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Informujemy o rozpoczęciu badań terenowych w ramach realizacji badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015‑2020”. Badanie służy dokonaniu oceny skuteczności Strategii oraz efektywności (kosztowej), użyteczności i jakości uzyskanych efektów w zakresie podniesienia innowacyjności i konkurencyjności województwa wielkopolskiego, a także ocenie adekwatności celów RIS3 do potrzeb województwa. Wykonawcą ewaluacji jest konsorcjum Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lider) oraz Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. z siedzibą w Poznaniu (partner).

Wszystkie osoby, przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji, z którymi skontaktują się przedstawiciele Wykonawcy w celu zaproszenia do wzięcia udziału w badaniach, prosimy o przychylne potraktowanie takiej prośby. Jedynie dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe będzie pozyskanie informacji niezbędnych do osiągnięcia celów badania, a w dalszej perspektywie – praktyczne wykorzystanie uzyskanych wyników. Oczywiście udzielane informacje podlegają ochronie, zgodnie z regułami poufności i anonimowości oraz zasadami ochrony danych osobowych.

Zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat badania pod linkiem.

W przypadku pytań informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy: p. Michał Korczyński – Kierownik badania
tel.: (61) 622 92 06, e‑mail: michal.korczynski@re-source.pl

ze strony Zamawiającego: p. Paweł Śliwa
tel.: (61) 626 72 63, e‑mail: pawel.sliwa@umww.pl

Pobierz jako PDF