Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ informuje, że dnia 25.02.2019 r. ogłosiła konkurs RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/304

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

  1. programy zakładające eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, w tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy (typ 4);
  2. projekty/programy dotyczące przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie (typ 5).

 

Nabór wniosków o dofinansowanie: 28 marzec 2019 r. – 30 kwiecień 2019 r.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem spotkania w celu zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej, proszone są o kontakt z Panią Kingą Kolasińską pod numerem telefonu 61 626 73 63 lub Panią Mileną Matysek pod numerem telefonu 61 626 73 66. 

Pobierz jako PDF