Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ informuje, że dnia 10.06.2019 r. ogłosiła konkurs RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

W ramach konkursu można realizować projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami) poprzez:

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
  2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
  3. wsparcie, w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

Nabór wniosków o dofinansowanie: 11 lipiec 2019 r. – 08 sierpień 2019 r.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem spotkania w celu zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej, proszone są o kontakt z Panią Kingą Kolasińską pod numerem telefonu 61 626 73 63 lub Panią Mileną Matysek pod numerem telefonu 61 626 73 66.

Pobierz jako PDF