Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Kolejne przedsiębiorstwa podpisały porozumienia o współpracy w ramach projektu „Czas zawodowców”.

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo. Całkowita wartość projektu to 63,5 mln zł, z czego kwota dofinansowania z UE w ramach EFS stanowi 85%, czyli blisko 54 mln zł; środki budżetu państwa stanowią 5%– 3,175 mln zł. Pozostała kwota - 10% wartości projektu - pochodzić będzie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w przedsięwzięciu.

„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” to kontynuacja projektu realizowanego w latach 2012-2015 tj.: „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji działań był sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

Przedmiotem projektu "Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska" jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce w aspekcie lepszego dostosowania kompetencji uczniów do potrzeb rynku pracy oraz dostosowania kompetencji nauczycieli w zakresie ich lepszego przygotowania do kształcenia uczniów w zawodzie, jak również doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie w ramach projektu korzystają z szerokiego wachlarza propozycji działań. Projekt umożliwia im odbywanie staży w zakładach pracy, realizację specjalistycznych zajęć w innowacyjnych laboratoriach oraz korzystanie z „Systemu Zawodowcy” kojarzącego przedsiębiorców poszukujących praktykantów z uczniami posiadającymi umiejętności konieczne do podjęcia praktyki i stażu. Ponadto projekt zakłada wypracowanie trwałych powiązań pomiędzy szkołami i lokalnymi pracodawcami poprzez uzupełnianie kształcenia zawodowego o elementy praktycznej nauki zawodu, zwłaszcza w powiązaniu z rynkiem pracy, co przynosi korzyści nie tylko uczniom ale przyczynia się również do dostosowywania programów kształcenia do rynku pracy.

Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczące w projekcie mają okazję współtworzyć rozwijaną w regionie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Taka kooperacja w obecnych warunkach gospodarczych jest koniecznością. Do współdziałania w ramach projektu zapraszane są firmy z całej Wielkopolski, które mają istotny wpływ na lokalny rynek pracy. 
Oprócz przedsiębiorstw, które dzisiaj przystępują do projektu, w realizację przedsięwzięcia zaangażowało się już 10 firm, są to: Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o., Mahle Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., MAX-POL sp. z o.o. z Krotoszyna, Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG Sp. z.o.o. z Rawicza, Litex Promo sp. z o.o. , Litex Service Sp. z o.o. i Lubawa S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego, Mikroma Polska z Wrześni, Ardagh Glass S.A. z Gostynia, Teknia sp. z o.o. z Kalisza.

Utworzona w ramach projektu Wielkopolska Sieć Edukacyjno-Gospodarcza systematycznie rozrasta się, czego dowodem są zawierane kolejne porozumienia i ciągle wzrastająca liczba firm, z którymi nawiązywana jest współpraca.

- Nasze działania stanowią odpowiedź na zmieniające się potrzeby nie tylko rynku pracy, ale przede wszystkim młodych ludzi. Musimy zadbać o właściwe przygotowanie młodego pokolenia „Zawodowców” uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania - podkreśla Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. - Dobrym krokiem ku poprawie edukacji zawodowej w Wielkopolsce, wzorem innych państw zachodnich, może okazać się ściślejsza współpraca pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami. Dzięki niej pracodawcy mieliby realny wpływ na kształcenie uczniów, którzy w przyszłości mogliby zasilić szeregi ich firm– mówi Marzena Wodzińska.
Propozycja współpracy dla firm jest bezpłatna i obejmuje m.in. dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy tak, aby przedsiębiorstwa ponosiły minimalne koszty związane z rekrutacją pracowników i doszkalaniem ich do stanowiska pracy. Wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej to inicjatywa powstała z myślą o rozwijaniu trwałej sieci powiązań pomiędzy uczniami, dyrektorami szkół, nauczycielami, kierownikami kształcenia praktycznego, pracodawcami, zrzeszeniami pracodawców, uczelniami oraz władzami samorządowymi.

Strona projektu: https://zawodowcy.org/

Zawodowcy 28 III 2018 (6)

Pobierz jako PDF