Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku z komunikatem opublikowanym 23.12.2020 r. na stronie https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/397 dotyczącym wydłużenia terminu wydatkowania kwoty dofinansowania w naborze nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonym w trybie nadzwyczajnym, IZ WRPO 2014+ informuje, iż istnieje możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu wybranego w ww. naborze o maksymalnie 3 miesiące.

Powyższa możliwość dotyczy tych Beneficjentów, którzy w pierwotnie zaplanowanym okresie realizacji projektu (tj. do 31.12.2020 r.) nie zdążyli zrealizować wszystkich działań projektowych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, a tym samym nie będą
w stanie przedstawić wskazanej w § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie wszystkich wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych
w pierwotnie zaplanowanym okresie realizacji projektu.

Beneficjentom, którzy zrealizowali założenia wynikające z wniosku o dofinansowanie do końca pierwotnego okresu realizacji projektu (tj. do 31.12.2020 r.) i mają możliwość ich udokumentowania zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie, nie przysługuje możliwość wydłużenia okresu projektu.

Pobierz jako PDF