DEFS 16-17 maja (19)Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego otworzył spotkanie grupy roboczej przy Konwencie Marszałków Województw RP do spraw funduszy unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z racji przewodnictwa Wielkopolski w Konwencie dwudniowe spotkanie odbywa się w stolicy naszego regionu. 

Otwierając posiedzenie Wicemarszałek przypomniał, że w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Wielkopolska otrzymała prawie 611 mln euro właśnie z Europejskiego Funduszu Społecznego, jednego z głównych instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Dzięki uzupełnieniu funduszami krajowymi do wykorzystania było aż 718 mln euro. – Projekty realizowane z EFS umożliwiły nam sfinansowanie wielu cennych przedsięwzięć na terenie całego regionu. Dotyczyły one między innymi różnorodnego wsparcia służby zdrowia, edukacji, zapewnienia opieki żłobkowej najmłodszym, polepszenia losu osób niepełnosprawnych, walki z wykluczeniem społecznym, rozwoju przedsiębiorstw, czy podnoszenia kwalifikacji pracowników. Podpisaliśmy ponad 2,3 tysiąca umów, dzięki tym środkom wpłynęliśmy na znaczny rozwój regionu – podkreślał Wojciech Jankowiak.

W trakcie spotkania w Poznaniu, które rozpoczęło się 16 maja, przedstawiciele wszystkich Urzędów Marszałkowskich w kraju rozmawiali o możliwościach wykorzystania środków z EFS w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przypomniał, że Wielkopolska ma w tym okresie do wykorzystania 782 mln euro na tzw. „miękkie projekty”. – Składają się na to fundusze z EFS w wysokości prawie 470 mln euro wzmocnione funduszami krajowymi do kwot 663 mln euro, a także 118,5 mln euro ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dzięki któremu realizowane będą zadania na obszarze Wielkopolski Wschodniej. Pierwsze nabory już za nami. Jestem przekonany, że nowa perspektywa będzie kolejnym etapem znacznego rozwoju naszego regionu w oparciu o fundusze unijne – mówił Wicemarszałek.

Przeczytaj również wywiad z Sylwią Wójcik, Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

Pobierz jako PDF