Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Informujemy o rozpoczęciu badań terenowych w ramach usługi pn.: Ewaluacja postępu rzeczowego i rezultatów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Badanie jest przeprowadzane przez firmę Innoreg Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Głównymi celami badania są: ocena postępów w realizacji celów WRPO 2014+ oraz rozpoznanie ewentualnych problemów i zagrożeń związanych z ich osiąganiem. Wiedza uzyskana dzięki badaniu ułatwi wprowadzenie rozwiązań służących zwiększeniu efektywności realizacji obecnego Programu oraz będzie użyteczna w kontekście planowania i wdrażania jego nowej edycji.

W ramach badania prowadzone będą ankiety internetowe oraz wywiady z przedstawicielami beneficjentów i realizatorów projektów WRPO 2014+, instytucji zaangażowanych w realizację Programu oraz ekspertami. Prosimy o pomoc Wykonawcy w realizacji badania.

Zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat badania pod linkiem

W przypadku pytań, informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy:

p. Maciej Piotrowski – Kierownik badania, tel. kom.: (+48) 790 694 624, e‑mail: biuro@innoreg.pl

ze strony Zamawiającego:

p. Paweł Śliwa, tel.: (61) 626 72 63, e‑mail: pawel.sliwa@umww.pl

Pobierz jako PDF