Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Informujemy, że od 17 listopada 2022 r. do 12 listopada 2023 r. firma IBC ADVISORY S.A. realizuje
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu usługę badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja wpływu interwencji WRPO 2014+ na realizację celów sformułowanych w ramach Osi Priorytetowych”.

Celem badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na realizację celów poszczególnych Osi Priorytetowych.

Zespół badawczy może zwracać się do Państwa z prośbą wzięcie udziału w badaniu. Państwa zaangażowanie będzie kluczowym warunkiem realizacji usługi.

Zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat badania pod linkiem.

W razie pytań związanych z realizacją badania informacji udzielą Państwu:

tel.: +48 603 812 946, e-mail: jakub.wroblewski@ibc-advisory.pl

 

tel.: +48 61 626 72 64, e-mail: mariusz.kumolka@umww.pl

Pobierz jako PDF