Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Informujemy, że od 7 lutego do 15 października 2022 r. firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z.o.o. realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu usługę pn. „Wpływ interwencji WRPO 2014+ na zatrudnienie i rynek pracy w województwie wielkopolskim. Identyfikacja wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu – pomiar 3”.

Celem badania jest ocena wpływu udzielonego z Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcia na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie jego udzielenia.

Zespół badawczy może zwracać się do Państwa z prośbą wzięcie udziału w badaniu. Państwa zaangażowanie będzie kluczowym warunkiem realizacji usługi.

Zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat badania pod linkiem.

W razie pytań związanych z realizacją badania informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy badania ewaluacyjnego: Pani Malwina Pietrzyk

tel.: +48 607 120 670, e‑mail: m.pietrzyk@asmresearch.pl

ze strony Zamawiającego: Pan Adrian Nejman

tel.: +48 61 626 63 26, e‑mail: adrian.nejman@umww.pl

Pobierz jako PDF