Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konkursie "Wsparcie inicjatyw lokalnych Nowego Europejskiego Bauhausu" dla inspirujących projektów transformacyjnych realizowanych przez lokalne władze publiczne.

Cel konkursu

Europejski Bauhaus sprawia, że Europejski Zielony Ład staje się kulturowym, ludzkim, pozytywnym i namacalnym doświadczeniem dla każdego. Promuje transformację i adaptację europejskich miast poprzez piękne, zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu projekty.

1 gardens in the airKonkurs ma na celu rozwijanie inspirujących projektów transformacyjnych opartych o miejsca, które wspierają trzy uzupełniające się wartości Nowego Europejskiego Bauhausu w codziennym życiu, przestrzeniach życiowych i doświadczeniach:

- zrównoważony rozwój – wspieranie celów związanych z klimatem, cyrkulacją, zerowym zanieczyszczeniem i bioróżnorodnością;

- estetyka – podnoszenie jakości doświadczeń i stylu ponad funkcjonalność;

- włączenie społeczne – promowanie wartości różnorodności, dostępności i przystępności cenowej.

W szczególności promowane są projekty prowadzone przez lokalne władze publiczne, które przyczyniają się do tworzenia Nowego Europejskiego Bauhausu w czterech obszarach działania:

- renowacji budynków i przestrzeni publicznych w duchu cyrkularności i neutralności węglowej;

- zachowania i przekształcania dziedzictwa kulturowego;

- adaptacji i przekształcania budynków na potrzeby przystępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych;

- rewitalizacji przestrzeni miejskich i wiejskich.

Więcej informacji na temat koncepcji Nowego Europejskiego Bauhausu oraz wielu inspirujących projektów, które realizują jej wartości, można znaleźć tutaj.

Dla kogo?

Jeśli:

- masz wizję przebudowy infrastruktury, terenów poprzemysłowych lub przestrzeni publicznej w swojej miejscowości,

- jesteś w stanie wykazać potencjał swojego projektu, by stał się on jedną z inicjatyw Nowego Europejskiego Bauhausu i przykładem promowanych wartości: estetyki, zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego,

- jesteś entuzjastą tworzenia przyszłościowych i innowacyjnych projektów, które będą odpowiedzią na lokalne wyzwania,

- chcesz opracować propozycję projektu, która będzie mogła rywalizować w konkursach na poziomie krajowym i unijnym

     – zostań prekursorem Nowego Europejskiego Bauhausu! Pokaż, jak wprowadzać zmiany w terenie i spraw, by Twoje inspirujące pomysły stały się znane w całej UE!

Na co?

W konkursie zostanie wybranych 20 projektów lokalnych, które otrzymają do 75 dni wsparcia rzeczowego ze strony ekspertów w ramach Programu Pomocy Technicznej.

Program obejmuje:

2 Installazioni urbane e talk con gli artisti ESSERI URBANI- ocenę potrzeb: eksperci ocenią specyficzne potrzeby planowanego projektu i opracują plany pomocy technicznej ze wsparciem dostosowanym do potrzeb;

- usługi wsparcia: eksperci zapewnią najnowocześniejsze opracowanie i planowanie projektu oraz zaangażowanie interesariuszy (np. mapowanie interesariuszy, zaangażowanie obywateli), a także doradztwo techniczne (np. szacunki kosztów, strategie finansowania, doradztwo prawne) zgodnie z określonymi potrzebami;

- mapę drogową realizacji: eksperci będą wspierać beneficjentów w rozwoju projektu celem opracowania szczegółowej mapy drogowej, która poprowadzi i umożliwi realizację ich pomysłu.

Ekspertyza, na którą mogą liczyć zwycięskie projekty, będzie obejmować:

- różnorodne metodologie i zestawy narzędzi do łączenia natury, kultury, integracji i sztuki w projektowaniu miejsc i budynków mieszkalnych;

- wsparcie doświadczonych koordynatorów projektów i ekspertów wysokiego szczebla w dziedzinie zrównoważonych miejsc mieszkalnych oraz w dziedzinie angażowania interesariuszy (np. metody antropologiczne oparte na technologii cyfrowej i danych);

- rozwój propozycji projektowych poprzez najlepsze w swojej klasie praktyki planowania projektów w oparciu o miejsce i partycypację.

Doświadczenia zwycięskich projektów pozwolą stworzyć przewodnik dot. łączenia zasad Nowego Europejskiego Bauhausu dla przyszłych projektodawców.

Kto może złożyć wniosek?

Konkurs jest skierowany do małych miast i średnich gmin (poniżej 100 000 mieszkańców) i ma zapewnić zrównoważoną reprezentację różnego rodzaju przestrzeni i miejsc w całej UE.

Aby złożyć wniosek musisz spełniać wymóg:

- zasięgu geograficznego: siedziba w państwie członkowskim UE,

- typu podmiotu: władze publiczne niższego szczebla niż krajowy (np. miasta, gminy, powiaty), a także aglomeracje, grupy gmin i obszary funkcjonalne (w tym obszary transgraniczne), które posiadają wszystkie kompetencje wymagane do realizacji złożonej propozycji projektu,

- wielkości podmiotu: poniżej 100 000 mieszkańców (w ramach grupy każda z gmin musi mieć mniej niż 100 000 mieszkańców),

- typu projektu: pomysły projektowe na przebudowę istniejącej infrastruktury lub przestrzeni publicznej,

- charakterystyki projektu: uwzględnienie wszystkich trzech podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu – zrównoważonego rozwoju, estetyki i włączenia społecznego – w co najmniej jeden z czterech obszarów działania,

- wykluczenia podwójnego finansowania: projekt nie otrzymuje już podobnego wsparcia z UE,

- języka: wniosek należy złożyć w języku angielskim.

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić swój projekt do konkursu należy przesłać formularz zgłoszeniowy online wraz z dokumentacją uzupełniającą w języku angielskim.

Złóż wniosek!

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 maja 2022 r. o godzinie 14:00.

Zapraszamy do aplikowania!

Linki:

Strona naboru

Formularz zgłoszeniowy

Więcej o Nowym Europejskim Bauhasie w artykule "Mniej znaczy więcej"

Pobierz jako PDF