Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3945/2017 w dniu 29 czerwca 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała Nr 3945 - 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 roku (278.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3945 - 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. - Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (426.2 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

 

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826

lub Ustawą o rewitalizacji  http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf?1460009583

 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

 

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_- Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265

 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf?1475840252

Więcej informacji na temat rewitalizacji można znaleźć w zakładce Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020 (WRPO 2014 +)

http://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/Rewitalizacja

Pobierz jako PDF