Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 23 grudnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.18 oraz aktualną wersję dokumentu (4.19) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 23 grudnia 2021 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.19 (5.6 MB)

Tabela zmian (1.1 MB)

Zał. 1. Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (889.2 KB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.3 MB)

Zał. 3. Kryteriów Wyboru Projektów EFRR (7.6 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (691.6 KB)

Zał. 5. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2021 dla Osi 6 Rynek Pracy (522.2 KB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2021 dla Osi 7 Włączenie społeczne (725 KB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2022 dla Osi 7 Włączenie społeczne (743.6 KB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2021 dla Osi 8 Edukacja (637.4 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF