W dniu 19 marca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.2 oraz aktualną wersję dokumentu (4.3) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 19 marca 2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 4.3 z dnia 19 marca 2020 (5.2 MB)

Tabela zmian (470.7 KB)

Zał. 1. Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (649.8 KB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.3 MB)

Zał. 3. Kryteria wyboru projektów EFRR (5.3 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (635.5 KB)

Zał. 5. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 6 Rynek Pracy (407.9 KB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 7 Włączenie społeczne (759.2 KB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 8 Edukacja (342.3 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF