Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

ANKIETA

OCENA POTRZEB ROZWOJOWYCH LUDZI MŁODYCH
(uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów)
w kontekście prac nad nową
Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego

 

Szanowni uczniowie i studenci województwa wielkopolskiego!

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Was do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem będzie ocena i analiza Waszych potrzeb rozwojowych w takich aspektach jak: edukacja, praca, życie codzienne. Wyniki analiz posłużą nam do lepszego ukierunkowania działań rozwojowych całego regionu, w tym w dziedzinach istotnych dla osób młodych. Wasz udział w badaniu będzie dla nas cennym źródłem wiedzy, a jednocześnie wyrazem chęci aktywnego włączenia się w prace Samorządu nad opracowywanym dokumentem pn.: Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego.

INFORMACJE OGÓLNE
Aktualna i przyszła EDUKACJA

2. W jakich kierunkach zamierza się Pan(i) dokształcać?

Jeżeli tak, to w jakim zakresie? (kilka odpowiedzi)

POSTAWY ŻYCIOWE

5. Na ile istotne są/będą dla Pana/Pani wymienione aspiracje/plany życiowe, zawodowe i edukacyjne aktualnie i w przyszłości?

(ocena w skali rosnącej od 1 - mało istotne do 5 – bardzo istotne)

AKTUALNE 

W PRZYSZŁOŚCI (np. za 5-10 lat)

(pytanie otwarte, maksymalnie 1000 znaków)

 

(pytanie otwarte, maksymalnie 1000 znaków)

 

8. W jakim stopniu poniższe stwierdzenia stanowią według Pana/Pani największe problemy osób młodych? 
(ocena w skali rosnącej od 1 – w małym stopniu do 5 – w dużym stopniu)

Oczekiwania i predyspozycje odnośnie PRZYSZŁEJ PRACY ZAWODOWEJ

10. Czego zabrakło w procesie Pana/Pani edukacji w kontekście potrzeb rynku pracy?

(kilka odpowiedzi)

Ocena w skali rosnącej od 1 do 5, gdzie: 
1 – brak perspektyw na dobrą pracę i godziwe wynagrodzenie („nie uda mi się w życiu”) 
5 – dobre perspektywy rozwoju zawodowego i wynagrodzenie („uda mi się w życiu”)

 

12. Na ile zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami? 
(ocena w skali rosnącej od 1 – nie zgadzam się do 5 – zgadzam się)

ŻYCIE CODZIENNE I AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

(ocena w skali rosnącej od 1 – w małym stopniu do 5 – w dużym stopniu)

 

(ocena w skali rosnącej od 1 - źle do 5 - dobrze)

 

17. Jakie sposoby spędzania wolnego czasu Pan(i) preferuje?

(kilka odpowiedzi)

18. Za pomocą jakiego środka transportu porusza się Pan(i) najczęściej?

(kilka odpowiedzi)

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego

20. Jakie powinny być według Pana/Pani najważniejsze kierunki rozwoju województwa wielkopolskiego wyrażone w Strategii rozwoju województwa? 
(Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi)

Drukuj


* gwiazdkami oznaczone są pola obowiązkowe