AKTUALNE – WYKAZ GMINNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

W dniu 25 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 8325/2024 przyjął Wykaz Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Wielkopolskiego.

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 prowadzi i na bieżąco aktualizuje Wykaz Gminnych Programów Rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów oraz warunków wynikających z art. 36 ustawy wdrożeniowej

Uchwała Nr 8325/2024 Zarządu Województw Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. (274.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8325/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. (611.1 KB)

 

 

Archiwalne wersje Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego dla perspektywy 2014-2020 dostępne są TUTAJ

Pobierz jako PDF