Karta wizualizacji programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (2.1 MB)

Krajowa Polityka Miejska 2023 (2.4 MB)

Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta info promo (7.7 MB)

Ustawa o rewitalizacji DzU 2015 poz 1777 z dnia 26 marca 2020 (545.1 KB)

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020_2.08.2016 (218.5 KB)

Wytyczne kwalifikowalnosc wydatkow EFFR EFS FS 2014 - 20 (619.4 KB)

Wytyczne środki POPT 2014 - 2020 - 02.03.2015 (255.5 KB)

Wzór plakatu (1.9 MB)

Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji.

Pobierz jako PDF