1 Aktualności

14-01-2020

Zapraszamy na nową podstronę, gdzie publikowane są nowe wiadomości i materiały dotyczące rewitalizacji: https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/Rewitalizacja

 


18-12-2019

UWAGA – DOTYCZY GMIN KTÓRYCH PROGRAMY REWITALIZACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W „WYKAZIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI GMIN WOJEWÓDZTWA WLKP”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1637/2019 w dniu 13 grudnia 2019 roku podjął Uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały nr 2718/2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Zasad Programowania i Wsparcia Rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+).

W związku ze wsparciem rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, realizując politykę rozwoju całego regionu, przyjął zasady, których celem jest przedstawienie najistotniejszych informacji, jakie powinny być uwzględniane przy przygotowaniu programów rewitalizacji. Stanowią one wsparcie gmin województwa  w przygotowaniu oraz prowadzeniu procesów rewitalizacyjnych na obszarach problemowych, w tym informacji na temat wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+. Prezentują także podstawowe założenia w odniesieniu do monitorowania realizacji programów rewitalizacji, a także wskazują potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W związku z potrzebą modyfikacji podejścia do monitorowania realizacji programów rewitalizacji, koniecznie stało się dokonanie aktualizacji zapisów przedmiotowego dokumentu i zmiany wzoru formularza monitorowania w ww. zakresie. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1637/2019 z dnia 13 grudnia 2019 (285.1 KB)

Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + (1.1 MB)

Załącznik nr 1 - Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin woj. (607.7 KB)

Załącznik nr 2 -Lista sprawdzająca dla programów rewitalizacji (649.4 KB)

Załącznik nr 3 - Lista sprawdzająca dotycząca zgodności projektu GPR ze strategią strategią rozwoju województwa oraz planem zagospodarowania przestrzennego woj. (44.3 KB)

Załącznik nr 4 Formularz monitorowania efektów programów rewitalizacji (8.5 MB)

Załącznik nr 5 - Karta informacyjna projektu rewitalizacyjnego (301.4 KB)

 


13-11-2019

W dniu 7 listopada 2019 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1472/2019 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

Uchwała Nr 1472/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 3616/2017 (38 KB)

Załącznik do Uchwały ZWW nr 1472/2019 (832.7 KB)


20-09-2019

W dniu 19 września 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1267/2019 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 1267 z 19.09.2019 w spr. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (117.9 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


13-11-2018

W dniu 8 listopada Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 6100/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 6100/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8.11.2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskieg (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 6100/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8.11.2018 ws. wpisu na wykaz (117.8 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


08-06-2018

W dniu 8 czerwca Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5328/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5383/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 08.06.2018 w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5383/2018 w spr. wpisu na wykaz (117.1 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


23-05-2018

W dniu 23 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5307/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5328/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.05.2018 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5328/2018 z dnia 23.05.2018 ws. wpisu na wykaz (117.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

 

21-05-2018

W dniu 18 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5307/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5307/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18.05.2018 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5307/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18.05.2018 ws. wpisu na wykaz (116.8 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


15-05-2018

W dniu 14 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5278/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5278/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.05.2018 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5278/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.05.2018 ws. wpisu na wykaz (117.1 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


19-04-2018

W dniu 18 kwietnia Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5201/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5201/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5201/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18 kwietnia 2018 ws. wpisu na wykaz (116.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


06-04-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5147/2018 w dniu 5 kwietnia  2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5147/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5147/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 5 kwietnia 2018 ws. wpisu na wykaz (115.8 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


29-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5138/2018 w dniu 29 marca 2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5138/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5138/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29 marca 2018 ws. wpisu na wykaz (115.8 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


27-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5088/2018 w dniu 27 marca 2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5088/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5088/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 marca 2018 ws. wpisu na wykaz (115.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


20-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5076/2018 w dniu 16  marca 2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5076/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5076/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16 marca 2018 ws. wpisu na wykaz (115.2 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


08-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5024/2018 w dniu 7 marca 2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5024/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7 marca ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5024/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7 marca 2018 ws. wpisu na wykaz (114.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


22-02-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr  4959/2018 w dniu 22 lutego 2018  roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik:

Uchwała 4959/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22 lutego ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4959/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22 lutego 2018 ws. wpisu na wykaz (114.8 KB)                                                                                                                         

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


29-01-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4846/2018 w dniu 26 stycznia 2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 4846/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 stycznia ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4699/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 stycznia 2018 ws. wpisu na wykaz (74.7 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do "Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020"


18-01-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4786/2018 w dniu 11 stycznia 2018 roku podjął Uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały nr 2718/2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Zasad Programowania i Wsparcia Rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+).

W związku ze wsparciem rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, realizując politykę rozwoju całego regionu, przyjął zasady, których celem jest przedstawienie najistotniejszych informacji, jakie powinny być uwzględniane przy przygotowaniu programów rewitalizacji. Stanowią one wsparcie gmin województwa w przygotowaniu oraz prowadzeniu procesów rewitalizacyjnych na obszarach problemowych, w tym informacji na temat wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+. Prezentują także podstawowe założenia w odniesieniu do monitorowania realizacji programów rewitalizacji, a także wskazują potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W związku m.in. z potrzebą dostosowania dokumentu do zmienionych zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ oraz Kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych, modyfikacją podejścia do monitorowania realizacji programów rewitalizacji oraz korekt w zakresie mierników rozwoju mogących stanowić postawę wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, koniecznie stało się dokonanie aktualizacji zapisów przedmiotowego dokumentu w ww. zakresie.

Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ (326.5 KB)

Załącznik nr 1 - Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa (607.7 KB)

Załącznik nr 2 - Lista sprawdzająca dla programów rewitalizacji (649.4 KB)

Załącznik nr 3 - Lista sprawdzająca dotycząca zgodności projektu GPR ze strategią strategią rozwoju województwa oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa (44.3 KB)

Załącznik nr 4 - Formularz efektów monitorowania programów rewitalizacji (78.6 KB)

Załącznik nr 4 - Formularz efektów monitorowania programów rewitalizacji (133.5 KB)

Załącznik nr 5 - Karta informacyjna projektu rewitalizacyjnego (301.4 KB)


20-11-2017

Warsztaty „Rewitalizacja w działaniu” w Poznaniu i Koninie

Treść: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu po raz kolejny zapraszają osoby odpowiedzialne za wdrażanie LPR/ GPR w swojej gminie do udziału w warsztatach dotyczących rewitalizacji w działaniu, które odbędą się: 27 listopada w Poznaniu, ul. Świętego Wincentego 6/9 (siedziba Fundacji Barka), w godz. 9:00 - 15.30 oraz 28 listopada w Koninie, ul. Przyjaźni 1 (siedziba PWSZ w Koninie), sala 101 B.

Rewitalizacja to proces, a programowanie to jeden z jego etapów, od którego rozpoczęliśmy współpracę. Lista programów na Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego jest coraz dłuższa. Jednak nasza współpraca i partnerstwo nie kończą się. Rozpoczynamy bowiem drugi etap rewitalizacji – wdrażanie. Podczas warsztatów omówimy m.in. praktyczne aspekty monitorowania programów rewitalizacji, problemy jakie pojawiają się w związku ze sprawozdawczością do UMWW (mamy już pierwsze doświadczenia w tym zakresie), procedowanie związane z aktualizacją LPR/ GPR, co to znaczy wykorzystać potencjał społeczny gmin w rewitalizacji, jak skutecznie budować partnerstwo i wykorzystywać inne instrumenty pracy w społecznościach lokalnych. Przedstawimy także aktualną wiedzę o projektach w ramach PI 9b WRPO 2014+. 

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY.

Agenda Poznań 27.11.2017 (126.1 KB)

Agenda Konin 28.11.2017 (126.2 KB)

Zapisy na warsztaty w Poznaniu: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu-w-poznaniu

Zapisy na warsztaty w Koninie: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu-w-koninie

 


15-11-2017

Warsztat „Rewitalizacja w działaniu” w Pile

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu po raz kolejny zapraszają osoby odpowiedzialne za wdrażanie LPR/ GPR w swojej gminie do udziału w warsztacie dotyczącym rewitalizacji w działaniu, który odbędzie się 21 listopada w Pile - Plac Staszica 10 (Urząd Miasta Piły), sala 229B, w godz. 9:00 - 15.30.

Rewitalizacja to proces, a programowanie to jeden z jego etapów, od którego rozpoczęliśmy współpracę. Lista programów na Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego jest coraz dłuższa. Jednak nasza współpraca i partnerstwo nie kończą się. Rozpoczynamy bowiem drugi etap rewitalizacji – wdrażanie. Podczas spotkania omówimy m.in. praktyczne aspekty monitorowania programów rewitalizacji, problemy jakie pojawiają się w związku ze sprawozdawczością do UMWW (mamy już pierwsze doświadczenia w tym zakresie), procedowanie związane z aktualizacją LPR/ GPR, co to znaczy wykorzystać potencjał społeczny gmin w rewitalizacji, jak skutecznie budować partnerstwo i wykorzystywać inne instrumenty pracy w społecznościach lokalnych. Przedstawimy także aktualną wiedzę o projektach w ramach PI 9b WRPO 2014+. 

Udział w warsztacie jest BEZPŁATNY.

Agenda Piła 21.11.2017 (126.1 KB)

Zapisy na warsztaty w Pile: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu-w-pile


9-11-2017

Warsztat „Rewitalizacja w działaniu” w Lesznie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu po raz kolejny zapraszają osoby odpowiedzialne za wdrażanie LPR/ GPR w swojej gminie do udziału w warsztacie dotyczącym rewitalizacji w działaniu, który odbędzie się 17 listopada w Lesznie - Plac Jana Metziga 1, w godz. 9:00 - 15.30.

Rewitalizacja to proces, a programowanie to jeden z jego etapów, od którego rozpoczęliśmy współpracę. Lista programów na Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego jest coraz dłuższa. Jednak nasza współpraca i partnerstwo nie kończą się. Rozpoczynamy bowiem drugi etap rewitalizacji – wdrażanie. Podczas spotkania omówimy m.in. praktyczne aspekty monitorowania programów rewitalizacji, problemy jakie pojawiają się w związku ze sprawozdawczością do UMWW (mamy już pierwsze doświadczenia w tym zakresie), procedowanie związane z aktualizacją LPR/ GPR, co to znaczy wykorzystać potencjał społeczny gmin w rewitalizacji, jak skutecznie budować partnerstwo i wykorzystywać inne instrumenty pracy w społecznościach lokalnych. Przedstawimy także aktualną wiedzę o projektach w ramach PI 9b WRPO 2014+. 

Udział w warsztacie jest BEZPŁATNY.

Zapisy na warsztat: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu-w-lesznie

Agenda Leszno 17.11.2017 (78.4 KB)


30-10-2017

Cykl warsztatów "Rewitalizacja w działaniu"

Rozpoczynamy kolejny cykl warsztatów z samorządami, aby omówić rewitalizację w działaniu. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają osoby odpowiedzialne za wdrażanie LPR/ GPR w swojej gminie do udziału w warsztatach, które odbędą się:

Rewitalizacja to proces, a programowanie to jeden z jego etapów, od którego rozpoczęliśmy współpracę. Lista programów na Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego jest coraz dłuższa. Jednak nasza współpraca i partnerstwo nie kończą się. Rozpoczynamy bowiem drugi etap rewitalizacji – wdrażanie. Podczas spotkania omówimy m.in. praktyczne aspekty monitorowania programów rewitalizacji, problemy jakie pojawiają się w związku ze sprawozdawczością do UMWW (mamy już pierwsze doświadczenia w tym zakresie), procedowanie związane z aktualizacją LPR/ GPR, co to znaczy wykorzystać potencjał społeczny gmin w rewitalizacji, jak skutecznie budować partnerstwo i wykorzystywać inne instrumenty pracy w społecznościach lokalnych. Przedstawimy także aktualną wiedzę o projektach w ramach PI 9b WRPO 2014+.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY. 

Agenda ogólna (78.3 KB)

Zapisy na warsztaty w Kaliszu: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu

Szczegóły dotyczące kolejnych warsztatów w pozostałych miastach będą pojawiać się na bieżąco.

 


29-09-2017

Od dnia 23 sierpnia 2017 r. obowiązują zaktualizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W związku z tym Zarząd Województwa Wielkopolskiego zmienił regulaminy konkursów nr 1/REW/2016 i 2/REW/2017 w części dotyczącej Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców.

Główne zmiany dotyczą konieczności pozyskania dwóch ofert w przypadku zamówień o wartości od 20 000 zł netto do 50 000 zł netto oraz braku możliwości uznania notatki potwierdzającej przeprowadzone rozmowy telefoniczne za prawidłowe udokumentowanie rozeznania rynku.

Zmieniona Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców będzie obowiązywać dotacjobiorców wybranych w Konkursach nr 1/REW/2016 oraz 2/REW/2016 od momentu podpisania aneksu do umowy o przyznaniu dotacji. W najbliższym czasie do dotacjobiorców, którzy nie zakończyli jeszcze projektów, zostaną przesłane aneksy zmieniające umowę.

procedura_dla_dotacjobiorcy_2017-09. (35.3 KB)

zal_1_oswiadczenie_bezstronnosc (28 KB)

zal_2_wzor_protokolu (50 KB)


19-09-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4249/2017 w dniu 13 września 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała ZWW w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (37 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (67.6 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf

 

lub Ustawą o rewitalizacji  http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf

 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

 

 

Załącznik nr 1 - Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (58.7 KB)

Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014

 

Więcej informacji na temat rewitalizacji można znaleźć w zakładce Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020 (WRPO 2014 +)

http://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/Rewitalizacja


28-08-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4142//2017 w dniu 23 sierpnia 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik: 

Uchwała ZWW w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (78.7 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.


18-07-2017

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego - aktualizacja


Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4014/2017 w dniu 14 lipca 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4014/2017 z dnia 14 lipca 2017 (278.9 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4014/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 r. - Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (430.3 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016

lub Ustawą o rewitalizacji  Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

Załącznik nr 1 - Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (58.7 KB)

Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014

 


06-07-2017

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego - aktualizacja


Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3945/2017 w dniu 29 czerwca 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała Nr 3945 - 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 roku (278.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3945 - 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. - Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (426.2 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

 

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016

lub Ustawą o rewitalizacji  Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf

 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

 

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

Załącznik nr 1 - Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (58.7 KB)

Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014

 


 

 

26-06-2017

Bank Gospodarstwa Krajowego, działając na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztatach dotyczących zasad udzielania pożyczek JESSICA 2.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://www.bgk.pl/aktualnosci/warsztaty-jessica2-krotoszyn-2074/  


19-05-2017

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji pt. Rewitalizacja w małych miastach, która odbędzie się w dniach 5 – 7 czerwca 2017 r. w Mierzęcinie k/Dobiegniewa.

Konferencja w sposób szczególny skierowana jest do miast małych i średnich, dla których rewitalizacja może stanowić szansę na rozwój. Zgodnie ze wskazaniem Krajowej Polityki Miejskiej 2023, małe i średnie miasta mają większe trudności we wdrażaniu nowoczesnych działań rozwojowych, co najczęściej wynika z możliwości finansowych czy potencjału instytucjonalnego. Tematyka konferencji ma wychodzić naprzeciw wyzwaniom stojącym przed działaniami rewitalizacyjnymi. Ponadto podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną materiały edukacyjne w zakresie rewitalizacji i planowania przestrzennego.

Konferencja wpisuje się w pakiet działań na rzecz wsparcia gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa służący realizacji celów polityki regionalnej wynikającej ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W związku z powyższym zaproszenie adresowane jest do przedstawicieli samorządów na poziomie gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce, w szczególności małych i średnich miast.

Zgłoszenia możliwe są poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.konferencjamalemiasta.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na konferencje może decydować organizator.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały konferencyjne, transport na miejscu oraz noclegi i wyżywienie podczas konferencji.

 

Kontakt

+48 536 112 312

biuro@konferencjamalemiasta.pl

www.konferencjamalemiasta.pl

Załączniki do pobrania:

Program konferencji Rewitalizacja w małych miastach (438.7 KB)


17-05-2017

W związku z ogłoszeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego naboru wniosków w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Bank Gospodarstwa Krajowego jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe zaprasza na konferencję otwierającą nabór wniosków o preferencyjne pożyczki JESSICA 2.

Szczegółowe informacje na temat konferencji umieszczone są na stronie BGK: https://www.bgk.pl/aktualnosci/konferencje/jessica2-konferencja/

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę JESSICA 2 prosimy kierować do:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Programów Europejskich

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

tel. 22 522 94 10; fax 22 522 91 94

e-mail: jessica2@bgk.pl


21-04-2017

POŻYCZKA JESSICA 2 – nabór wniosków został rozpoczęty

Na podstawie Umowy o Finansowanie zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego 14 kwietnia 2017 roku uruchomiono nabór wniosków o pożyczkę  JESSICA 2 na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Powyższe wsparcie udzielane jest w ramach Osi Priorytetowej 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Poddziałania 9.2.3: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe WRPO 2014+.

Naborem wniosków o udzielenie preferencyjnej pożyczki zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę podmiotu wdrażającego Instrument Finansowy. Kwota przeznaczona na projekty rewitalizacyjne wynosi ok. 112,6 mln zł. Nabór wniosków o udzielenie pożyczki ma charakter otwarty i ciągły, a także prowadzony jest co najmniej do wyczerpania wyżej wymienionej kwoty.  

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków  udostępnione są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:  www.bgk.pl/jessica2/rewitalizacja

 

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę JESSICA 2 prosimy kierować do:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Programów Europejskich

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

tel. 22 522 94 10; fax 22 522 91 94

e-mail: jessica2@bgk.pl


28-03-2017

Programy rewitalizacji, które są przez Państwa w trakcie realizacji, powinny wchodzić w decydującą fazę opracowywania. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z informacją, że istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych szkoleń dla pracowników urzędów gmin zaangażowanych w proces rewitalizacji lub konsultacji bieżących problemów przy opracowywaniu programów rewitalizacji. Pragniemy podkreślić, że takie spotkania mogą odbyć się zarówno w urzędzie gminy, jak i w siedzibie Urzędu Marszałkowskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Szkolenia są nieodpłatne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres rewitalizacja@umww.pl z następującymi informacjami: proponowany termin i miejsce spotkania, orientacyjna liczba uczestników oraz krótki opis problemów lub potrzeb szkoleniowych. Zespół ds. Rewitalizacji zastrzega sobie możliwość wyboru zgłoszonych szkoleń, które zostaną zrealizowane. 

W związku z zaawansowanymi pracami nad uruchomieniem instrumentów zwrotnych dla projektów rewitalizacyjnych, uprzejmie prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji na jakim etapie prac jest Państwa program rewitalizacji oraz czy już wybrano listę projektów podstawowych oraz uzupełniających. Powyższe informacje pozwolą Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ na najbardziej efektywne przygotowanie oferty dla potencjalnych beneficjentów. 

Informacje prosimy przesyłać na adres rewitalizacja@umww.pl do 31 marca 2017 r.  

Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na udzielenie zamówień z wykorzystaniem Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców. Powyższa procedura dotyczy zamówień od 20 tys. zł netto. Jednakże w przypadku zlecenia firmie zewnętrznej wykonania kilku usług w odrębnych zamówieniach, które są powiązane ze sobą ze względu na otrzymanie jednego wspólnego efektu w postaci programu rewitalizacji (np. wykonania diagnozy obszaru gminy, opracowanie programu rewitalizacji oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych), a ich wartość (każdego z osoba) nie przekracza 20 tys. zł netto, rekomendujemy dla każdego zadania publikację ogłoszeń na stronie internetowej lub rozesłanie co najmniej trzech zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców.


23-03-2017

Programy rewitalizacji – informacja na temat przekazywania dotacji do JST

Uprzejmie przypominamy, że środki dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, będą przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego w paragrafach bieżących zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Rozdział – 75095,

Paragraf – 2008 (85% środki Unii Europejskiej – Fundusz Spójności),

Paragraf – 2009 (15% środki z budżetu państwa).

Prosimy o zastosowanie właściwej klasyfikacji w planie budżetu jednostki i w sprawozdaniach z realizacji zadania.


06-03-2017

Gminy szkoliły się z rewitalizacji  

Zakończyła się kolejna konferencja rewitalizacyjna. Tym razem była ona dedykowana gminom opracowującym lub aktualizującym programy rewitalizacji w ramach drugiego konkursu dotacyjnego.

Uczestnicy otrzymali garść informacji związanych z poprawną realizacją projektów, przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych, rozliczania projektu, ale także jego promocji. Wymagań jest dość sporo – wątpliwości również, a konferencja była jedną z głównych okazji do tego, aby uzyskać informacje z pierwszej ręki, zadając pytania urzędnikom z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.   

Przypomnijmy, że na początku lutego Zarząd Województwa rekomendował kolejnych 39 gmin z Wielkopolski do otrzymania dotacji na opracowanie lub aktualizację Programu Rewitalizacji. Oznacza to, że już niebawem zostaną z nimi podpisane umowy o dofinasowanie, a konferencja była znakomitą okazją, aby przedstawiciele gmin mogli rozwiać wszelkie wątpliwości - natury formalnej czy merytorycznej.

Tym bardziej, że przed samorządami jeszcze sporo pracy, a czas nie będzie dla ich sprzymierzeńcem, ponieważ realizacja projektu musi zakończyć się do 31 października 2017 roku. W tym okresie gminy muszą przeprowadzić diagnozę na obszarze objętym rewitalizacją. Do jej opracowania zostaną zaproszeni eksperci, ale także (a może i przede wszystkim) mieszkańcy tego terenu. Wszystko po to, aby ostateczny kształt programu był sporządzony w sposób maksymalnie uspołeczniony, a więc włączający różne grupy mieszkańców, przedsiębiorców czy samorządowców. Na ten temat również można było usłyszeć podczas konferencji.

Taki dokument (po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu) będzie swoistą kartą przetargową w wyścigu po kolejne unijne dotacje, na konkretne już działania (infrastrukturalne czy społeczne) opisane w programie. Konkurs zaplanowano jeszcze w czwartym kwartale 2017 roku, a do podziału będzie 130 mln zł. Dodatkowe pieniądze (ok. 66 mln zł) są przewidziane na rewitalizację w konkursach w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W tych konkursach najpewniej wystartują gminy, które aktualnie opracowują/aktualizują swoje programy rewitalizacji. Chodzi o 82 samorządy, które otrzymały dotacje w ramach pierwszego konkursu rozstrzygniętego pod koniec sierpnia 2016 roku.

Prezentacja - Informacja i Promocja 3.03.2017 (1.1 MB)

Prezentacja - PT2014-2020 PZP marzec 2017 (530.1 KB)

Prezentacja - PT2014-2020 rozliczanie wydatków (733.7 KB)

Prezentacja - Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji (1 MB)


16-02-2017

Konferencja dla beneficjentów – rewitalizacja, 3 marca 2017 r., Poznań

Zapraszamy do udziału w Konferencji dla beneficjentów, która odbędzie się 3 marca 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konferencja przeznaczona jest dla dotacjobiorców rozstrzygniętego konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016. Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godz. 10.30. Na spotkaniu omówione zostaną obowiązki beneficjentów związane z realizacją projektów. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego do 1 marca 2017 r. do godz. 12.00. Pytania w związku z merytoryczną częścią Konferencji można kierować na adres e-mail: rewitalizacja@umww.pl. Odpowiedzi udzielone zostaną podczas spotkania bądź na stronie internetowej. W sprawach organizacyjnych można dzwonić pod nr tel. 61 62 67 241.

Zapisy na konferencję

Program konferencji 3.03.2017 (77.5 KB)


09-02-2017

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy aktualny wzór Umowy, który został przyjęty Uchwałą nr 3217/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 2 lutego 2017 r.

Wzór Umowy obejmuje Dotacjobiorców wybranych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór umowy (119.2 KB)

 

 

17-01-2017

Szanowni Państwo,

nawiązując do naszej dotychczasowej współpracy chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:

  1. Pragniemy przypomnieć, iż istnieje możliwość roboczych konsultacji projektów opracowanych przez Państwa programów rewitalizacji z punktu widzenia zgodności elementów i cech wymaganych w programach rewitalizacji. Zwracamy w tym miejscu uwagę, iż eksperci Zespołu ds. rewitalizacji potrzebują około 14 dni na weryfikację dokumentu. Informację tę warto uwzględnić zakładając termin przyjęcia programu przez Radę Gminy/Miasta. Z prośbą o konsultacje wystarczy zwrócić się drogą mailową przesyłając projekt programu rewitalizacji w pliku tekstowym w formacie doc (lub docx) na adres rewitalizacja@umww.pl.
  2. W przypadku Gminnych Programów Rewitalizacji (programów rewitalizacji przygotowywanych według „ścieżki ustawowej”) należy zwrócić się dodatkowo (niezależnie od tzw. „trybu roboczego”) oficjalną drogą do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o potwierdzenie zgodności zapisów projektu GPR ze strategią rozwoju województwa i planem zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 17 ust. 2 pkt. 4 lit. a tiret 2 ustawy o rewitalizacji).
  3. Termin dostarczenia programu rewitalizacji nie powinien być późniejszy niż złożonego sprawozdania końcowego, o którym mowa w paragrafie 7 ust. 2 umowy.
  4. Przypominamy, iż beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu w ciągu 14 dni od daty zakończenia realizacji projektu (paragraf 7 ust. 2 umowy).
  5. Sprawozdania okresowe oraz sprawozdanie końcowe, o których mowa w paragrafie 7 ust. 1 i 2 umowy, powinny być zweryfikowane oraz zatwierdzone przez niezależnego biegłego rewidenta (zgodnie z paragrafem 7 ust. 8 umowy).
  6. Zgodnie z umową o dofinansowanie (paragraf 7 ust. 3) warunkiem zatwierdzenia sprawozdania końcowego dla projektu finansowanego ze środków UE jest uzyskanie pozytywnej oceny opracowanego/zaktualizowanego programu rewitalizacji (wersji przyjętej przez Radę Gminy a nie projektu). Program należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w wersji papierowej i elektronicznej (w pliku tekstowym w formacie doc lub docx).
  7. Po pozytywnym zweryfikowaniu sprawozdania końcowego Dotacjobiorca zostanie skontrolowany w miejscu realizacji projektu.
  8. Obecnie trwają prace nad zmianą umowy pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim w zakresie m.in. zmiany załącznika nr 4 do umowy (Procedura udzielania zamówień przez Dotacjobiorców). W związku z powyższym Aneksy uwzględniające zmiany w projektach będą sporządzane po podpisaniu Aneksu pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim.
  9. W IV kwartale 2017 r. zaplanowany jest nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych WRPO 2014+. W związku z tym niezwykle istotne jest terminowe wykonywanie zadań zawartych w harmonogramie realizacji projektu. W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie przez Województwo systemu monitorowania Dotacjobiorców w zakresie postępów prac nad programami rewitalizacji.
  10. Informujemy, iż od 1 stycznia 2017 rok funkcję Koordynatora zespołu ds. rewitalizacji pełni Pan Mateusz Barełkowski (tel. 61 626 72 41, e-mail: rewitalizacja@umww.pl), który zastąpił na tym stanowisku Pana Grzegorza Kamińskiego.

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt.

 

15-12-2016

Poniżej zamieszczamy listę wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny formalnej i przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016.

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny formalnej - 2/REW/2016 (83.1 KB)

 

02-12-2016

Zapraszamy do udziału w Konferencji promującej rewitalizację, która odbędzie się 9 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34. Tematem przewodnim konferencji będzie omówienie kwestii związanych z partycypacją społeczną w procesie tworzenia, wdrażania oraz monitorowania programów rewitalizacji.  Zachęcamy do udziału przedstawicieli samorządów gminnych, pracowników i osoby odpowiedzialne za problematykę rewitalizacyjną w gminie oraz innych zainteresowanych. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego do 8 grudnia br. do godz.12.00.

Zapisy na konferencję

Program konferencji 9.12.2016 (77.3 KB)

 

07-11-2016

Zapraszamy do udziału w Konferencji promującej rewitalizację, która odbędzie się 16 listopada 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34.
Celem konferencji jest przedstawienie dylematów i perspektyw rewitalizacji miast w Polsce oraz omówienie kluczowego elementu programu rewitalizacji jakim jest diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w gminie. Zachęcamy do udziału przedstawicieli samorządów gminnych, pracowników i osoby odpowiedzialne za problematykę rewitalizacyjną w gminie oraz innych zainteresowanych. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego do 15 listopada br. do godz.12.00.

Zapisy na konferencję

Program Konferencji 16.11.2016 (77.4 KB)

 

04-11-2016

W ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rozwoju, wpłynęło 48 wniosków. Wnioskowana kwota dotacji wynosi łącznie 2,27 mln PLN. Obecnie trwa ocena formalna złożonych aplikacji.

 

19-10-2016

Zapraszamy na Konferencję dla beneficjentów, która odbędzie się 27 października 2016 roku w Sali Sesyjnej UMWW w Poznaniu. Konferencja przeznaczona jest dotacjobiorców rozstrzygniętego konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016. Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godz. 12.30. Na spotkaniu omówione zostaną obowiązki beneficjentów związane z realizacją projektów.

Zapisy na konferencję

Program konferencji dla beneficjentów (75.6 KB)

 

19-10-2016

Zapraszamy do udziału w Konferencji promującej rewitalizację, która odbędzie się 27 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34.

Celem konferencji jest zaprezentowanie nowego podejścia do rewitalizacji oraz przedstawienie cech i elementów programów rewitalizacji gmin. Zachęcamy do udziału przedstawicieli samorządów gminnych, pracowników i osoby odpowiedzialne za problematykę rewitalizacyjną w gminie oraz innych zainteresowanych. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego do 26 października.

Zapisy na konferencje.

Program konferencji (77.4 KB)

 

07-10-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 2718/2016 w dniu 6 października zatwierdził ZASADY PROGRAMOWANIA I WSPARCIA REWITALIZACJI W RAMACH WRPO 2014+.

W związku z planowanym wsparciem rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (zwanego dalej WRPO 2014+), Zarząd Województwa Wielkopolskiego, realizując politykę rozwoju całego regionu, dostrzegł potrzebę sformułowania opracowania, którego celem jest przedstawienie najistotniejszych informacji, jakie powinny być uwzględniane przy przygotowaniu programów rewitalizacji.

„Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+)” przedstawiają rewitalizację w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych, wskazują na aspekty prawne rewitalizacji, definiują pojęcia
związane z rewitalizacją. Wskazują również najistotniejsze elementy, jakie powinny być uwzględniane w opracowywanych lub aktualizowanych programach rewitalizacji, a także dostarczają wskazówek dotyczących sposobu ich uwzględnienia. Ponadto, przedstawiają główne etapy prac nad programami rewitalizacji oraz identyfikują podmioty zaangażowane w ich sporządzenie i realizację, opisują procedurę wpisywania programów do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego zgodnie z  Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, w tym procedurę opiniowania programów zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o rewitalizacji. Dodatkowo prezentują także podstawowe założenia w odniesieniu do monitorowania realizacji programów rewitalizacji, a także wskazują potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Poniższej publikujemy zasady programowania wraz z załącznikami.

Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + (316.8 KB)

Załącznik nr 1 - Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (58.7 KB)

Załącznik nr 2 -Lista sprawdzająca dla programów rewitalizacji (43.4 KB)

Załącznik nr 3 - Lista sprawdzająca dotyczącą zgodności projektu GPR ze strategią rozwoju województwa oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa (19.6 KB)

Załącznik nr 4 - Formularz efektów monitorowania programów rewitalizacji (133.5 KB)

Załącznik nr 5 - Karta informacyjna projektu rewitalizacyjnego (18.7 KB)

 

19-09-2016

II Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Minister Rozwoju ogłaszają konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w przygotowaniu podstaw programowych i organizacyjnych dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, w miejscach wymagających szczególnej interwencji, w celu wyprowadzenia ich ze stanów kryzysowych.

Szczegóły poniżej w dziale "Konkurs".

 

15-09-2016

Poniżej zamieszczamy przyjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego listę wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016.

LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI (530.9 KB)

 

24-08-2016

Planowany II konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Minister Rozwoju, w miesiącu wrześniu br. zamierzają ogłosić II konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego.

 

17-08-2016

Zmienione Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020

Informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2016 roku, Pan Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, zatwierdził zmianę horyzontlanych Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach oprecyjnych na lata 2014 – 2020.

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020_2.08.2016 (218.5 KB)

 

27-07-2016

Poniżej zamieszczamy listę wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny formalnej i przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016.

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny formalnej (611.9 KB)

 

30-05-2016

W ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rozwoju, wpłynęło
96 wniosków
, na łączną kwotę 6,8 mln zł, z czego 6,1 mln zł stanowić ma dotacja dla gmin ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wkrótce rozpocznie się ocena formalna oraz merytoryczna złożonych aplikacji.

 

19-05-2016

Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa udostępniło praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji.

Komentarz przygotowano dla interesariuszy procesu rewitalizacji, do których należą podmioty publiczne, przedstawiciele sektora prywatnego, jak również organizacje pozarządowe. W opracowaniu omówiono najważniejsze rozwiązania ustawy: wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, partycypację społeczną, gminny program rewitalizacji, Specjalną Strefę Rewitalizacji oraz istotne zmiany w innych ustawach. Komentarz, nie stanowiąc wyczerpującego źródła wiedzy o procesach rewitalizacji, może okazać się pomocny w zrozumieniu tych procesów.

http://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf

09-05-2016

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju dotycząca stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

22-04-2016

Poniżej zamieszczamy do pobrania prezentacje z konferencji "Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji gmin", które odbyły się w dniach 15 oraz 22 kwietnia 2016 roku.

Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji (696.7 KB)

Aspekty prawne rewitalizacji (436.3 KB)

Informacja i Promocja - rewitalizacja (973.7 KB)

Zamówienia publiczne -rewitalizacja (409.7 KB)

Konkurs - rewitalizacja (423.1 KB)

 

07-04-2016

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zaprasza do uczestnictwa w jednej z Konferencji 15 lub 22 kwietnia 2016 r. dla potencjalnych wnioskodawców "Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji gmin". Szczegóły dostepne w dziale Konferencje i szkolenia

2 Dokumenty

Karta wizualizacji programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (2.1 MB)

Krajowa Polityka Miejska 2023 (2.4 MB)

Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta info promo (7.7 MB)

Ustawa o rewitalizacji DzU 2015 poz 1777 (859.9 KB)

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020_2.08.2016 (218.5 KB)

Wytyczne kwalifikowalnosc wydatkow EFFR EFS FS 2014 - 20 (619.4 KB)

Wytyczne środki POPT 2014 - 2020 - 02.03.2015 (255.5 KB)

Wzór plakatu (1.9 MB)

Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji.

3 Konkurs

18-12-2017

W dniu 14 grudnia 2017 r. Uchwałami nr 4695/2017 oraz 4696/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego zmieniono Regulaminy Konkursów dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016 i 2/REW/2016. Zmianie uległ wzór sprawozdania z wykonania projektu.

Nowy wzór dotyczy Dotacjobiorców, którzy są w trakcie realizacji projektów lub nie przekazali sprawozdania końcowego z wykonania projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Wzór sprawozdania z realizacji projektu (104 KB)

Załącznik nr 1 do wzoru sprawozdania z realizacji projektu (11.6 KB)

Wzór sprawozdania z realizacji projektu – rozliczenie finansowe (62 KB)


22-11-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 21 listopada 2017 r. Uchwałą nr 4559/2017 zmienił Regulamin Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016 w punkcie 11.2.

Województwo Wielkopolskie w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin realizacji projektu do 31 grudnia 2017 r.

Pozostała część Regulaminu oraz załącznik nie uległy zmianie.

Regulamin Konkursu dotacji 1 REW 2016 listopad 2017 r. (361.2 KB)


03-08-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 lipca 2017 r. Uchwałą nr 4039/2017 zmienił Regulamin Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016 w punkcie 11.2.

Województwo Wielkopolskie w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin realizacji projektu do 31 października 2017 r.

Pozostała część Regulaminu oraz załącznik nie uległy zmianie.

Regulamin konkursu nr 1 REW 2016 (361.5 KB)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 lipca 2017 r. Uchwałą nr 4040/2017 zmienił Regulamin Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016 w punkcie 11.2.

Województwo Wielkopolskie w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin realizacji projektu do 31 grudnia 2017 r.

Pozostała część Regulaminu oraz załącznik nie uległy zmianie.

Regulamin konkursu nr 2 REW 2016 (363.1 KB)


02-02-2017

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016

Poniżej zamieszczamy przyjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego listę wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016.

Zał. 1 do Uchwały ZWW w sprawie przyjęcia listy wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji (487.9 KB)


Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Minister Rozwoju ogłaszają konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w przygotowaniu podstaw programowych i organizacyjnych dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, w miejscach wymagających szczególnej interwencji, w celu wyprowadzenia ich ze stanów kryzysowych.

Informacja o naborze

Kto może składać wniosek

Pojedyncza gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.

Z udziału w naborze wykluczone są gminy, które otrzymały wcześniej dotacje w ramach projektu „Modelowa rewitalizacja miast”.

Wartość projektu jednego wnioskodawcy

Maksymalnie 250 000 PLN, przy czym dofinansowanie może wynieść maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych a wkład własny gminy musi stanowić minimum 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Alokacja na konkurs

2 392 037,88 PLN ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin Konkursu dotacji (111.5 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu dotacji

Załącznik 1 do Regulaminu - Definicja rewitalizacji oraz cechy i elementy programów rewitalizacji (200 KB)

Załącznik 2a do Regulaminu - Formularz wniosku o przyznanie dotacji (134.5 KB)

Załącznik 2b do Regulaminu - Szczegółowy budżet projektu (51.5 KB)

Załącznik 3a do regulaminu - Karta oceny formalnej (114.5 KB)

Załącznik 3b do Regulaminu - Karta oceny merytorycznej (89.2 KB)

Załącznik 3c do Regulaminu - Zasięg preferowanych obszarów funkcjonalnych (391.4 KB)

Załącznik 4 do Regulaminu - Wzór umowy (116.3 KB)

Załącznik 5 do umowy - Wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta (99.9 KB)

Załącznik 5a do Regulaminu - Wzór sprawozdania z realizacji projektu (130 KB)

Załącznik 5b do Regulaminu - Wzór sprawozdania - rozliczenie finansowe (60.5 KB)

Załącznik 6 do Regulaminu - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej (90.2 KB)

Procedura udzielania zamówień przy realizacji projektów w ramach dotacji

Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców (88.2 KB)

Załącznik 1 - Oświadczenie o bezstronności (85.5 KB)

Załącznik 2 - Wzór protokołu (106 KB)

Logotypy

Logotyp - kolor (55.7 KB)

Logotyp - achromatyczny (40.2 KB)

4 Konferencje i szkolenia

30-10-2017

Cykl warsztatów "Rewitalizacja w działaniu"

Rozpoczynamy kolejny cykl warsztatów z samorządami, aby omówić rewitalizację w działaniu. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają osoby odpowiedzialne za wdrażanie LPR/ GPR w swojej gminie do udziału w warsztatach, które odbędą się:

Rewitalizacja to proces, a programowanie to jeden z jego etapów, od którego rozpoczęliśmy współpracę. Lista programów na Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego jest coraz dłuższa. Jednak nasza współpraca i partnerstwo nie kończą się. Rozpoczynamy bowiem drugi etap rewitalizacji – wdrażanie. Podczas spotkania omówimy m.in. praktyczne aspekty monitorowania programów rewitalizacji, problemy jakie pojawiają się w związku ze sprawozdawczością do UMWW (mamy już pierwsze doświadczenia w tym zakresie), procedowanie związane z aktualizacją LPR/ GPR, co to znaczy wykorzystać potencjał społeczny gmin w rewitalizacji, jak skutecznie budować partnerstwo i wykorzystywać inne instrumenty pracy w społecznościach lokalnych. Przedstawimy także aktualną wiedzę o projektach w ramach PI 9b WRPO 2014+.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY. 

Agenda ogólna (78.3 KB)

Zapisy na warsztaty w Poznaniu: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu-w-poznaniu

Zapisy na warsztaty w Koninie: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu-w-koninie

Zapisy na warsztat w Pile: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu-w-pile

Zapisy na warsztat w Lesznie: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu-w-lesznie

Zapisy na warsztaty w Kaliszu: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu

Szczegóły dotyczące kolejnych warsztatów w pozostałych miastach będą pojawiać się na bieżąco.


05-06-2017

Rewitalizacja - proces społeczno-infrastrukturalny

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w szkoleniu/warsztacie dotyczącego rewitalizacji społeczno-infrastrukturalnej.

Podczas zajęć w formie wykładu i praktycznej pracy na dokumentach wskażemy m.in. jak włączyć element społeczny w przebieg procesu rewitalizacji, na czym polega partycypacja społeczna, budowanie partnerstw, określanie celów społecznych w działaniach inwestycyjnych, wskażemy źródła finansowania takich przedsięwzięć. Zaprezentujemy również Dobre Praktyki w zakresie rewitalizacji społecznej.

Miejsce szkolenia:

Poznań ul. św. Wincentego 6/9 (siedziba Fundacji Barka) Budynek C-Galeria

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

Jednocześnie zapraszamy do zadawania pytań, zgłaszania kwestii problemowych oraz  przesyłania przykładów przedsięwzięć społecznych, które zostaną omówione na szkolenia na adres e-mail: maciej.patulak@rops.poznan.pl

Agenda Poznań-13.06 (216.9 KB)

Zapisy na konferencję

Kolejne szkolenia z tego cyklu odbędą się w następujących terminach:

21.06.2017 r. – Konin

http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/rewitalizacja-proces-spoleczno-infrastrukturalny-szkolenie-w-koninie

22.06.2017 r. – Kalisz

http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/rewitalizacja-proces-spoleczno-infrastrukturalny-szkolenie-w-kaliszu

26.06.2017 r. – Piła

http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/rewitalizacja-proces-spoleczno-infrastrukturalny-szkolenie-w-pile

29.06.2017 r. – Leszno

http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/rewitalizacja-proces-spoleczno-infrastrukturalny-szkolenie-w-lesznie

 


19-05-2017

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji pt. Rewitalizacja w małych miastach, która odbędzie się w dniach 5 – 7 czerwca 2017 r. w Mierzęcinie k/Dobiegniewa.

Konferencja w sposób szczególny skierowana jest do miast małych i średnich, dla których rewitalizacja może stanowić szansę na rozwój. Zgodnie ze wskazaniem Krajowej Polityki Miejskiej 2023, małe i średnie miasta mają większe trudności we wdrażaniu nowoczesnych działań rozwojowych, co najczęściej wynika z możliwości finansowych czy potencjału instytucjonalnego. Tematyka konferencji ma wychodzić naprzeciw wyzwaniom stojącym przed działaniami rewitalizacyjnymi. Ponadto podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną materiały edukacyjne w zakresie rewitalizacji i planowania przestrzennego.

Konferencja wpisuje się w pakiet działań na rzecz wsparcia gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa służący realizacji celów polityki regionalnej wynikającej ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W związku z powyższym zaproszenie adresowane jest do przedstawicieli samorządów na poziomie gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce, w szczególności małych i średnich miast.

Zgłoszenia możliwe są poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.konferencjamalemiasta.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na konferencje może decydować organizator.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały konferencyjne, transport na miejscu oraz noclegi i wyżywienie podczas konferencji.

 

Kontakt

+48 536 112 312

biuro@konferencjamalemiasta.pl

www.konferencjamalemiasta.pl

Załączniki do pobrania:

Program konferencji Rewitalizacja w małych miastach (438.7 KB)

16-02-2017

Konferencja dla beneficjentów – rewitalizacja, 3 marca 2017 r., Poznań

Zapraszamy do udziału w Konferencji dla beneficjentów, która odbędzie się 3 marca 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konferencja przeznaczona jest dla dotacjobiorców rozstrzygniętego konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016. Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godz. 10.30. Na spotkaniu omówione zostaną obowiązki beneficjentów związane z realizacją projektów. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego do 1 marca 2017 r. do godz. 12.00. Pytania w związku z merytoryczną częścią Konferencji można kierować na adres e-mail: rewitalizacja@umww.pl. Odpowiedzi udzielone zostaną podczas spotkania bądź na stronie internetowej. W sprawach organizacyjnych można dzwonić pod nr tel. 61 62 67 241.

Zapisy na konferencję

Program konferencji 3.03.2017 (77.5 KB)


Konferencja "Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji gmin"

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zaprasza do uczestnictwa w jednej z Konferencji 15 lub 22 kwietnia 2016 r. dla potencjalnych wnioskodawców Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji gmin. Obydwa spotkania rozpoczną się o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości  34.

24 marca 2016 r. podpisana została umowa z Ministrem Rozwoju dotycząca realizacji konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację przez gminy programów rewitalizacji. Wsparcie udzielane będzie ze środków Funduszu Spójności i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do aktywnego dialogu i dyskusji w zakresie rewitalizacji zachęcamy zarówno decydentów, jak i pracowników odpowiedzialnych za problematykę rewitalizacyjną w gminie.

Jednocześnie zapraszamy do zadawania pytań i kierowania ich na adres e-mail: rewitalizacja@umww.pl. Odpowiedzi udzielone zostaną podczas spotkań bądź na stronie internetowej. W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 61 62 67 264.

Prosimy o zgłaszanie się za pomocą formularza dostępnego w dziale "Weź udział w konferencjach i szkoleniach"  (bezpośredni odnośnik)

Do pobrania: Agenda konferencji (77.2 KB)

5 Wykaz programów rewitalizacji

13-11-2019

W dniu 7 listopada 2019 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1472/2019 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

Uchwała Nr 1472/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 3616/2017 (38 KB)

Załącznik do Uchwały ZWW nr 1472/2019 (832.7 KB)


20-09-2019

W dniu 19 września 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1267/2019 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 1267 z 19.09.2019 w spr. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (117.9 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


13-11-2018

W dniu 8 listopada Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 6100/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 6100/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8.11.2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskieg (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 6100/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8.11.2018 ws. wpisu na wykaz (117.8 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


08-06-2018

W dniu 8 czerwca Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5328/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5383/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 08.06.2018 w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5383/2018 w spr. wpisu na wykaz (117.1 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


23-05-2018

W dniu 23 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5307/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5328/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.05.2018 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5328/2018 z dnia 23.05.2018 ws. wpisu na wykaz (117.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

 

21-05-2018

W dniu 18 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5307/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5307/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18.05.2018 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5307/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18.05.2018 ws. wpisu na wykaz (116.8 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


15-05-2018

W dniu 14 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5278/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5278/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.05.2018 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5278/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.05.2018 ws. wpisu na wykaz (117.1 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


19-04-2018

W dniu 18 kwietnia Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5201/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5201/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5201/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18 kwietnia 2018 ws. wpisu na wykaz (116.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


06-04-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5147/2018 w dniu 5 kwietnia  2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5147/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5147/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 5 kwietnia 2018 ws. wpisu na wykaz (115.8 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


27-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5088/2018 w dniu 27 marca 2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5088/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5088/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 marca 2018 ws. wpisu na wykaz (115.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


20-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5076/2018 w dniu 16  marca 2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5076/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5076/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16 marca 2018 ws. wpisu na wykaz (115.2 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


08-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr  5024/2018 w dniu 7 marca 2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5024/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5024/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7 marca 2018 ws. wpisu na wykaz (114.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


22-02-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr  4959/2018 w dniu 22 lutego 2018  roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik:

Uchwała 4959/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22 lutego ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4959/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22 lutego 2018 ws. wpisu na wykaz (114.8 KB)                                                                                                                         

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


29-01-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4846/2018 w dniu 26 stycznia 2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 4846/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 stycznia ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4699/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 stycznia 2018 ws. wpisu na wykaz (74.7 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do "Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020"


29-12-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4753/2017 w dniu 29 grudnia 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 4753/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29.12.2017 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (281.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (79.6 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do "Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020"


15-12-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4699/2017 w dniu 14 grudnia 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała ZWW w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (352.9 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (77.1 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do "Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020"


22-11-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4562/2017 w dniu 21 listopada 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik:

Uchwała 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 21.11.2017 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 21.11.2017 ws. wpisu na wykaz (74.3 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

 


26-10-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4413/2017 w dniu 26 października  2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik: 

Uchwała 4413-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.10.2017 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (37 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4413-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.10.2017 ws. wpisu na wykaz (643.4 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.


13-10-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4375/2017 w dniu 11 października  2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik: 

Uchwała 4375/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11.10.2017 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (281.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4375/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11.10.2017 ws. wpisu na wykaz (623.6 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.


19-09-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4249/2017 w dniu 13 września 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała ZWW w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (37 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (67.6 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf

 

lub Ustawą o rewitalizacji  http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf

 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

 

 

Załącznik nr 1 - Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (58.7 KB)

Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014

 

Więcej informacji na temat rewitalizacji można znaleźć w zakładce Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020 (WRPO 2014 +)

http://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/Rewitalizacja

 

 


28-08-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4142//2017 w dniu 23 sierpnia 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik: 

Uchwała ZWW w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (78.7 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.


18-07-2017

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego - aktualizacja


Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4014/2017 w dniu 14 lipca 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4014/2017 z dnia 14 lipca 2017 (278.9 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4014/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 r. - Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (430.3 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016

lub Ustawą o rewitalizacji  Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

Załącznik_nr_1_- Regulamin_wpisu_do_Wykazu_programów_rewitalizacji_gmin_województwa_wielkopolskiego

Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014

 


06-07-2017

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego - aktualizacja


Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3945/2017 w dniu 29 czerwca 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała Nr 3945 - 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 roku (278.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3945 - 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. - Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (426.2 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

 

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826

lub Ustawą o rewitalizacji  http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf?1460009583

 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

 

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_- Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265

 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf?1475840252


10-05-2017

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego


Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3616/2017 w dniu 9 maja 2017 przyjął Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego

Uchwała ZWW w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (37.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie wpisu na wykaz (63.6 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji  

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

 

6 Często zadawane pytania

Odpowiedzi na pytania można znaleźć w dziale "Często zadawane pytania".

Więcej informacji o działaniach Ministerstwa Rozwoju, dotyczących rewitalizacji znajdziesz TUTAJ.

7 Kontakt

Departament Polityki Regionalnej

Mateusz Kasprzyk -  tel. 61 62 67 231

email: rewitalizacja@umww.pl

 

Pobierz jako PDF