Europejski Fundusz Społeczny (EFS+) oraz Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
Projekty realizowane pod nadzorem Departamentu Wdrażania EFS UMWW
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
Projekty wdrażane przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Pobierz jako PDF