Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku byłej synagogi w Buku na potrzeby kulturalno-społeczne. Projekt obejmował także zakup niezbędnego wyposażenia obiektu oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Aktualnie na parterze budynku mieści się sala wielofunkcyjna z możliwością zmian aranżacji wnętrza. W zależności od potrzeb pełni ona funkcje sali konferencyjno-koncertowej na maks. 100 osób lub sali wystawienniczej z mobilnymi ścianami działowymi. Sala została wyposażona w składane krzesła, w ruchomy ekran, rzutnik, nagłośnienie i składany podest. W części parteru urządzono również szatnię. Antresola przeznaczona jest wyłącznie na cele stałej wystawy. W tym miejscu powstała nowoczesna przestrzeń ekspozycyjna wyposażona w gabloty do przechowywania eksponatów z wystawy „Miasto i woda – historie połączone”,  interaktywną księgę multimedialną pozwalającą na przeglądanie zdigitalizowanych eksponatów i materiałów historycznych, ekran, powstanie kącik dla dzieci wyposażony w skrzynie, poduchy i w elementy edukacyjne. W ramach projektu powstała również pracownia digitalizacji, która pozwala na archiwizację zasobów dokumentów, druków, publikacji i pamiątek rodzinnych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

MIASTO I GMINA BUK

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

4 320 413,93 PLN

Wkład UE:

2 499 859,60 PLN

Pobierz jako PDF