Opis projektu:

Celem projektu jest zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Miasta Kalisza i regionu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje adaptację pomieszczeń zabytkowego ratusza (piwnic ratusza, patio, wieży ratuszowej wraz z platformą widokową oraz korytarzem przy wejściu na wieżę, sali) oraz dostosowanie całego budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w celu utworzenia ekspozycji poświęconej Miastu i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz obsługi ruchu turystycznego. W projekcie wyodrębniono dwa główne zadania realizacyjne:

a) adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na cele kulturalne - roboty budowlane, zakup stałego wyposażenia wraz z opracowaniem treści cyfrowych,

b) dostosowanie budynku ratusza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dobudowa windy wraz z przebudową schodów zewnętrznych na wejściu do ratusza oraz montaż platformy - dźwigu).

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

Miasto Kalisz

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:

7.647.233,76 PLN

Wkład UE:

3.348.080,54 PLN

Pobierz jako PDF