Opis projektu:

Projekt „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy” realizowany został na terenie lotniska w Kąkolewie, powiat grodzki, gmina Grodzisk Wielkopolski. 

Przedmiotem projektu była budowa i zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w celu zwiększenia potencjału badawczego Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) w zakresie 12 obszarów i 23 zadań badawczych skumulowanych w trzech głównych innowacyjnych obszarach badawczych tj.:

Zakres przedmiotowy projektu obejmował:

Prace budowlane, w tym:

Zakup środków trwałych niezbędnych do wyposażenia w aparaturę badawczo – rozwojową, w tym zakup:

Wartości niematerialnych i prawnych - licencji na:

Projekt przyczynił się do zwiększenia potencjału PCSS i Politechniki Poznańskiej w zakresie dostarczania innowacyjnych rozwiązań, produktów, usług i procesów dla przedsiębiorstw działających w ramach inteligentnych specjalizacji Wielkopolski. Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura jest dostępna na ogólnych zasadach dla wszystkich podmiotów wyrażających chęć współpracy w obszarach, do których Aerosfera została powołana.

 

Beneficjent:

Politechnika Poznańska

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 21 741 480 PLN

Wkład UE: 13 078 799,43 PLN

Pobierz jako PDF