Opis projektu:

Projekt „Aktywni i niezależni” dedykowany jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i sprzężoną, oraz dla ich opiekunów. Jego uczestnikami są osoby w wieku od 1 roku życia do 67 lat, z różnymi rodzajami niepełnosprawności takimi jak: uszkodzenie rdzenia kręgowego, uszkodzenie mózgowo – czaszkowe, przepuklina oponowo – rdzeniowa, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, Zespół Aspergera, autyzm, zaburzenia psychiczne. Celem projektu jest usamodzielnianie osób z niepełnosprawnością na miarę ich możliwości. Nad tym procesem pracuje sztab indywidualnych specjalistów oraz trenerów zajęć grupowych. Bardzo ważną rolę w procesie terapii odgrywają asystenci osobiści i asystenci niezależnego życia. Do pierwszej grupy należą osoby sprawne, które pracują z uczestnikami projektu w ich środowisku, pomagają im pokonywać obawy, bariery i nabywać nowe umiejętności, aby jak najlepiej potrafili funkcjonować na co dzień. Asystentami niezależnego życia są osoby z niepełnosprawnością ruchową, które na co dzień poruszają się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Te osoby bardzo dobrze pracują z ludźmi na wózkach, zwłaszcza tymi, którzy niedawno stracili swoją sprawność. Są dla nich autorytetem i mobilizacją. Projekt ma charakter kompleksowy – zakłada usamodzielnienie osób z problem niepełnosprawności nie tylko poprzez poprawę ich kondycji fizycznej, ale także poprzez pomoc w sferze psychologicznej i emocjonalnej. Dostrzega również potrzebę pracy z opiekunami osób niepełnosprawnych.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu:

2 077 208,20 PLN

Wkład UE:

1 765 626,97 PLN

Pobierz jako PDF