Opis projektu:

W efekcie realizacji projektu przy klinice dla koni w Buku, powstało centrum badawczo rozwojowe, wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny, dedykowany do diagnostyki obrazowej i terapii schorzeń ortopedycznych koni. Projekt podzielony został na trzy etapy: budowy centrum, jego wyposażenia oraz prac badawczo – rozwojowych. Prace badawczo – rozwojowe prowadzone były nad precyzyjną implementacją komórek macierzystych w terapii urazów zginacza głębokiego, więzadeł pobocznych stawu kopytowego oraz trzeszczki kopytowej u koni. Ponadto badana była skuteczność laseroterapii w chorobach ścięgien i więzadeł oraz magnetoterapii w przypadku zwyrodnień stawów. W ramach realizacji projektu wdrożone zostało oprogramowanie do przeprowadzenia czterowymiarowej diagnostyki układu ruchu. Od 2017 roku diagnostyka prowadzona jest z wykorzystaniem scyntygrafii oraz rezonansu magnetycznego.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

Equi Vet Serwis Dr Maciej Przewoźny

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

10 919 317,80 PLN

Wkład UE:

3 667 021,27 PLN

Pobierz jako PDF