Opis projektu:

Projekt zakładał utworzenie centrum badawczo-rozwojowego wraz z niezbędną aparaturą oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi przez GWDA sp. z o.o. w Pile, a zrealizowany został na podstawie umowy konsorcjum pomiędzy GWDA sp. z o.o. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile i Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski w Pile. Na terenie Centrum OZE zostały wybudowane:
1. Wieża wiatrakowa wraz turbiną siłowni wiatrowej (wysokość wieży 10 metrów, moc turbiny 5 kW), która służy do przekształcania siły wiatru  do napędu pomp w gospodarce wodno-ściekowej,

2. Kontener biurowy, w którym będą prowadzone badania nad nowymi technologiami związanymi z Odnawialnymi Źródłami Energii,

3. Dwa rzędy paneli fotowoltaicznych w ilości 20 sztuk o łącznej mocy 5 Kw.

Ponadto Centrum zostało wyposażone w:

1. Mikroskop sił atomowych oraz symulator słońca, niezbędne do badań powierzchni fotowoltaicznych,
2. Silniki powietrzne, służące do badania wykorzystania energii sprężonego powietrza,
3. Zbiorniki ciśnieniowe, służące do przechowywania sprężonego powietrza, niezbędnego do badań naukowych.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

GWDA sp. z o.o. w Pile

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:

848.657,17 PLN

Wkład UE:

551.972,13 PLN

Pobierz jako PDF