Opis projektu:

Przedmiotem projektu była budowa 9,953 km ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gołanice-Jezierzyce Kościelne-Krzyżowiec-Włoszakowice wraz z organizacją 8 miejsc przesiadkowych zlokalizowanych w Święciechowie, Gołanicach, Jezierzycach Kościelnych, na Krzyżowcu, we Włoszakowicach, Boszkowie-Letnisku, Pawłowicach, Oporowie. Ponadto na terenie dworca PKP w Lesznie ustawione zostały stojaki rowerowe. W 6 miejscach przesiadkowych zainstalowano efektywne energetycznie oświetlenie o mocy do 40 kW. Budowie tras dla rowerów towarzyszyły działania informacyjne i promocyjne skierowane do mieszkańców powiatu leszczyńskiego i leszczyńskiego obszaru funkcjonalnego. Działania miały na celu wzmocnienie wśród mieszkańców poczucia konieczności akceptacji zmian prowadzących do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, emitowanych głównie przez środki transportu samochodowego. W ramach zadania nastąpiła również wypłata odszkodowań tytułem nabycia prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę ciągu pieszo-rowerowego.

 

Beneficjent:

Powiat Leszczyński

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 10 214 230,35 PLN

Wkład UE: 6 593 677,74 PLN

Pobierz jako PDF