Opis projektu:

W ramach projektu wykonana została kładka w ciągu szlaku pieszo-rowerowego łączącego Śrem ze Zbrudzewem oraz wzdłuż ul. Średzkiej do ronda na skrzyżowaniu DW 432 z DW 434. Początek ciągu pieszo-rowerowego znajduje się na wale przeciwpowodziowym kanału ulgi rzeki Warty, przez który zaprojektowano i wykonano kładkę pieszo-rowerową wzdłuż istniejącego mostu.

W ramach projektu wybudowany został także ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej drogi gminnej na Mechlin z rozwidleniem na Zbrudzewo z przejazdem pod projektowana kładką i mostem na zachodnią stronę drogi gminnej do Zbrudzewa.

W ramach projektu zaplanowano także działania informacyjno-promocyjne, które miały na celu zachęcić mieszkańców regionu, w szczególności Gminy Śrem do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej – publicznego transportu zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego. Działania te doprowadziły do wzrostu świadomości mieszkańców w zakresie przewagi środowiskowej, czasowej i kosztowej niskoemisyjnej komunikacji zbiorowej i indywidualnej  nad samochodową.

Głównym celem przedmiotowego projektu było stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu w komunikacji na terenie gminy Śrem.

 

Beneficjent:

Gmina Śrem

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 12 491 769,52 PLN

Wkład UE: 6 506 090,21 PLN

 

Pobierz jako PDF