Opis projektu:

W wyniku realizacji projektu powstał nowy, przestrzenny obiekt umożliwiający edukację przedszkolną, dzieci w wieku od trzech do sześciu lat z Gminy Kościan. Placówka dobudowana została do istniejącego Zespołu Szkół w Starych Oborzyskach – poprzedniej siedziby przedszkola. Realizacja projektu, rozwiązała problem zbyt małej ilości miejsc wychowania przedszkolnego, na obszarze objętym przedsięwzięciem oraz przyczyniła się, do poprawy dostępności edukacji przedszkolnej. Niniejszy projekt realizowany był równolegle z komplementarnym projektem: Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej na potrzeby nowego przedszkola w Starych Oborzyskach”. Inicjatywa pozwoliła na wprowadzenie dodatkowych zajęć w tym m. in. logopedycznych, umuzykalniająco – rytmicznych z elementami tańca. Zakupiono również pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

Gmina Kościan

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

2 460 434,18 PLN

Wkład UE:

999 196,32 PLN

Pobierz jako PDF