Opis projektu:

Przedmiotem projektu była budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, po zmianie nazwy Wielkopolskiego Centrum Pediatrii, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakupem wyposażenia. Nowy szpital powstał przy ul. Wrzoska, w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, w oparciu o istniejące warunki komunikacyjne i uzbrojenie terenu.

Podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację infrastruktury utworzonej w ramach projektu jest Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Do nowego szpitala przeniesione zostały oddziały z budynków szpitali i poradni specjalistycznych przy ulicach Krysiewicza, Nowowiejskiego, Spornej i rehabilitacji w Kiekrzu.

Szpital został zaprojektowany z podziałem na dwie części: jedna z nich to oddziały łóżkowe, a druga to zespół oddziałów diagnostyczno-ratunkowo-zabiegowych. Oba połączone są w części centralnej wspólną przestrzenią komunikacyjną, z główną klatką schodową i windami. Część tzw. łóżkowa została zaprojektowana na planie litery H, z wąskim traktem, umożliwiającym doświetlenie pokoi po obu stronach ciągów komunikacyjnych. Jednoosobowe sale, każda z własnym węzłem sanitarnym, przeznaczone są dla 354 dzieci i ich opiekunów. W drugiej części, która stanowi serce szpitala, zaplanowano – na parterze – SOR, diagnostykę obrazową i izbę przyjęć, na najwyższej kondygnacji swoje miejsce ma administracja lecznicy. Nie zabrakło również najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych: w szpitalu są poczta pneumatyczna czy apteka -robot, która automatycznie rozdzielać będzie leki dla pacjentów. Szpital to także laboratoria, kantyna, kuchnia i szkoła.

Przedmiotem projektu było w szczególności wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem placówki w sprzęt medyczny i niemedyczny. W wyniku budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka utworzony został również pediatryczny Szpitalny Oddział Ratunkowy, którego województwo wielkopolskie do tej pory nie posiadało.

 

Beneficjent:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 457 533 762 PLN

Wkład UE: 237 055 731,67 PLN

Pobierz jako PDF